اخبار ایران و جهان از سیمای آزادی – شنبه 8 مهر ۱۳۹۶

اخبار ایران و جهان


صدر اخبار

1- دهم محرم عاشورای حسینی

 

2-بیانیة 55 نمایندة پارلمان انگلستان: ازحزب کارگر هم‌زمان با کنفرانس سالانة این حزب دربارة قتل عام67، حضور هیأت مقاومت ایران در کنفرانس سالانة حزب کارگر درشهر برایتون انگلستان

 

3- فراخوان 55 نمایندة پارلمان انگلستان به دولت  این کشور برای به رسمیت‌شناختن قتل عام 67 بمثابه جنایت علیه بشریت و انجام تحقیقات مستقل برای محاکمة سران رژیم آخوندی

 

4- واشینگتن‌تایمز – مقالة سر دیوید ایمس رئیس مشترک کمیتة بریتانیایی برای آزادی ایران: لزوم گنجاندن تحقیقات بین‌المللی دربارة قتل عام سال 67 در گزارش آتی ملل متحد دربارة وضعیت حقوق بشر در ایران

 

۵- رایان زینکی Ryan Zinke وزیر داخلة آمریکا: قطع منابع نفتی رژیم ایران به مقابله با برنامة تولید موشکها و تهدید این رژیم کمک می‌کند

 

۶- سفیر آلمان در واشینگتن: تاکید بر همکاری آلمان وآمریکا در مقابله با مداخلات  رژیم آخوندی در منطقه، نقض حقوق بشر و آزمایش‌های موشکی رژیم

 

۷- نگرانی رژیم آخوندی از تأکید مدیرکل آژانس بر لزوم نظارت کامل بر تأسیسات اتمی اعم از نظامی و غیر نظامی

 

۸- حرکت‌های اعتراضی غارت‌شدگان مؤسسه‌های حکومتی علیه چپاولگری رژیم آخوندی