تهیه اولین مداد توسط نیکولا کنته مخترع آلمانی - در خاطره روزها

تهیه اولین مداد توسط نیکولاکنته مخترع آلمانی - درخاطره روزها ۹شهریور۹۹


مخترع آلمانی- ۳۰ اوت ۱۷۹۰ میلادی
تهیه اولین مداد توسط نیکولا کنته.
نیکولا کنته،مخترع آلمانی برای سهولت درنوشتن از نوعی زغال نرم به نام گرافیت استفاده کرد .

وبرای جلوگیری از آلودگی دست ،

گرافیت را میان دو قطعه چوب قرار داد ومداد اختراع شد،ا

مروزه یکی از انواع مداد به نام این مخترع ،به مداد کنته معروف است.
۳۰ اوت ۲۰۰۶ میلادی
درگذشت ،نجیب محفوظ
نجیب محفوظ نویسنده معروف مصری وبرنده جایزه نوبل درادبیات در۹۵ سالگی درگذشت.ا

و اولین نویسنده عرف است که این جایزه را دریافت کرد.

نجیب ۳۰ کتاب داستان نوشت.

زمان های اولیه او،مانند رادویس،درزمان های مصر باستان می گذشت ،ا

ما اثر بزرگش به نام سه گانه مصر،توصیف جامعه مدرن مصر روی آورد.
۳۰ اوت ۱۹۹۱ میلادی
اعلام استقلال آذربایجان
آذربایجان درجنگ ایران وروسیه ،طی قراردادهای گلستان وترکمنچای درسال ۱۲۰۶ خورشیدی به روسیه ملحق شد.جمهوری دمکراتیک آذربایجان در۲۸ می ۱۹۱۸ تاسیس شد و در۱۹۲۰ به اتحاد شوروی ضمیمه شد.آذربایجان در ۱۹۹۱ استقلال خودرا بازیافت.
۳۰ اوت ۱۷۴۸ میلادی
زاد روز ژاک لویی داوید
نقاش نامدار فرانسوی و از پیشگامان سبک نئوکلاسیسم بوده است.
وی از هواداران انقلاب فرانسه واز دوستان نزدیک ،ربسپیر،ازمعروف ترین رهبران انقلاب فرانسه وبعدها از هواداران ،ناپلئون بناپارت، گردید داوید در اوایل قرن ۱۹ تعداد زیادی شاگرد داشت وهمین باعث شد تاثیر زیادی درهنر فرانسه داشته باشد.

مطالب مرتبط


اختراع دختر ۱۱ ساله، اندازه گیری ساده و ارزان آلودگی آب به سرب

به یاد دارید فضای مجازی در سال۹۶ چه کار کرد؟!

 
لطفا به اشتراک بگذارید: