درگذشت شیخ بهایی علامه ستاره‌شناس عصر صفوی - در خاطره روزها

درگذشت شیخ بهایی دانشمند عصر صفوی علامه عارف ستاره‌شناس - در خاطره روزها - ۸شهریور۹۹


۸شهریور ۱۰۰۰ خورشیدی

درگذشت شیخ بهایی

شیخ بهایی دانشمند ،عصر صفوی علامه عارف ستاره شناس، ریاضیدان، شاعر، ادیب، مورخ


درحدود ۹۵ کتاب ورساله ازاو درسیاست، ریاضی، عرفان، مهندسی، هنرو فیزیک برجای ماند،

به پاس خدمات او به ستاره شناسی، یونسکو سال ۲۰۰۹ که سال نجوم بوده نام شیخ را جزو مفاخر ایران ثبت کرد.
۲۹ اوت ۲۰۰۳ میلادی
درگذشت ویلفرد تزینگر
ویلفرد تزینگر نویسنده معروف انگلیسی که کتابهایش درباره اعراب بادیه نشین شهرت دارد،
در۹۳ سالگی درگذشت.
کتابهای شنهای عربستان،اعراب با تلاق نشین،
زندگی با سامبوروها،از آثار اوست.
او سالیان طولانی با بادیه نشینان عربستان ،
با اعراب حواشی باتلاقهای دجله وفرات عراق،
با قبیله سامبوروکنیا زندگی کرد وکتابهایش درباره مشاهداش میباشد
۲۹ اوت ۱۸۴۲ میلادی
پایان جنگ تریاک درچین
جنگ اول تریاک میان چین وانگلستان با قرارداد تانژینگ پایان یافت اعتیاد چینیان شده بود.
این جنگ منجر به از دست رفتن هنگ کنگ .

.باز شدن ۵ بندر،چین به روی انگلیس وپرداخت ۲۱میلیون اونس نقره غرامت به انگلستان شد.

۸شهریور ۱۰۰۰ خورشیدی
درگذشت شیخ بهایی
شیخ بهایی دانشمند ،عصر صفوی علامه عارف ستاره شناس، ریاضیدان، شاعر، ادیب، مورخ

درحدود ۹۵ کتاب ورساله ازاو درسیاست، ریاضی، عرفان، مهندسی، هنرو فیزیک برجای ماند،

به پاس خدمات او به ستاره شناسی، یونسکو سال ۲۰۰۹ که سال نجوم بوده نام شیخ را جزو مفاخر ایران ثبت کرد.
۲۹ اوت ۲۰۰۳ میلادی
درگذشت ویلفرد تزینگر
ویلفرد تزینگر نویسنده معروف انگلیسی که کتابهایش درباره اعراب بادیه نشین شهرت دارد،
در۹۳ سالگی درگذشت.
کتابهای شنهای عربستان،اعراب با تلاق نشین،
زندگی با سامبوروها،از آثار اوست.
او سالیان طولانی با بادیه نشینان عربستان ،
با اعراب حواشی باتلاقهای دجله وفرات عراق،
با قبیله سامبوروکنیا زندگی کرد وکتابهایش درباره مشاهداش میباشد
۲۹ اوت ۱۸۴۲ میلادی
پایان جنگ تریاک درچین
جنگ اول تریاک میان چین وانگلستان با قرارداد تانژینگ پایان یافت اعتیاد چینیان شده بود.
این جنگ منجر به از دست رفتن هنگ کنگ .

.باز شدن ۵ بندر،چین به روی انگلیس وپرداخت ۲۱میلیون اونس نقره غرامت به انگلستان شد.

مطالب مرتبط


سرودهٔ ۱۳۰۴ ستاره – به یاد شهیدان فروغ جاویدان

۱۳ دی ۱۳۳۸ ـ نیما یوشیج قالب کهن تن را رهاکرد و شباهنگام چشم در راه بست

 
لطفا به اشتراک بگذارید: