طرح گشایش اقتصادی طرح گورزاد روحانی - قضاوت با شما

قضاوت با شما - طرح گشایش اقتصادی طرح گورزاد روحانی – ۱شهریور۹۹


نگاهی به تلاش های مذبوحانه روحانی با تبلیغات برای خارج کردن سرمایه های مردم از دستشان

دولت آخوند حسن روحانی که با ورشکستگی و خفگی اقتصادی مواجه است برای برون‌رفت از این وضعیت و

برای جبران کسری بودجه دولت درهم شکسته‌اش، هر روز به یک راه‌حل فریبکارانه و عوام‌فریبانه می‌آویزد.

طبعا دود این راه‌حل‌های کاذب و پوشالی در نهایت به چشم مردم فقیر می‌رود و ضرر آن

بیش‌از‌پیش اقتصاد در هم شکسته را به سقوط کامل نزدیک می‌کند.طرح گشایش اقتصادی طرح گورزاد روحانی - قضاوت با شما

دولت روحانی چند ماه پیش با بوق و کرنا و علم و کتل در حباب بورس دمید و مردم را

تشویق به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کرد. این در شرایطی است که در تمامی دنیا بازار سرمایه

پشتوانه عظیمی برای سرمایه‌گذاریهای مولد و رشد اقتصادی است و نه سرمایه‌گذاری

در بازاری که اساساً متنبی بر دلالی، سفته بازی و دیگر مفاسد اقتصادی است.

درچند ماه گذشته بازار سرمایه در ایران تحت حاکمیت آخوندها رشد شگفت‌انگیزی داشت، این رشد

غیرمعقول و نا متناسب با هیچ‌یک از شرایط اقتصاد درهم شکسته همخوانی ندارد. بسیار واضح است که دمیدن دولت روحانی بر رشد بادکنکی بورس، و روی آوردن نقدینگی به سمت بازار سرمایه، دلالی و سفته‌بازی به‌دلیل ورشکستگی تولیدی است.

در شرایطی که تولید ورشکسته و رکود بر آن حاکم است به جای این‌که سرمایه‌ها به سمت تولید سوق پیدا کند به سمت بازار بورس میل می‌کند و دولت روحانی نیز برای جبران بخشی از کمبود بودجه به این فضا دامن زد.

حسین مرعشی از «کارگزاران» وابسته به هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا ۲۸مرداد۹۹ گفت: «می‌توان در بورس هم کارهایی انجام داد. از نظر من دولت در سه چهار ماهه اخیر، اشتباه بزرگی انجام داد که اجازه داد درآمدهای قمارگونه در بورس حاصل شود.

مطالب مرتبط


قضاوت با شما – مسکن حق دریغ شده از مردم ایران

الم شنگه‌ای به‌نام طرح گشایش اقتصادی