پرستوها ابزار دست حاکمیت آخوندی - قضاوت با شما

قضاوت با شما - پرستوها ابزار دست حاکمیت آخوندی


رژیم شتابزده و بدون اعلام نتایج معاینات پزشکی جسد منصوری را دفن کرد

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت در اطلاعیه اول تیر۹۹ نسبت‌دادن اکبر طبری معاون اجرایی آخوندقضاوت با شما – پرستوها ابزار دست حاکمیت آخوندی

صادق لاریجانی رئیس قبلی قضاییه خامنه‌ای به مجاهدین را ترفندی افزوده بر قتل منصوری برای گریز از مکافات عمل

در رومانی اعلام کرد. واضح است که رژیم با طیف سلول‌های پیدا و پنهان خود درصدد است قتل فجیع منصوری

را که قاضی خودش بوده ”خودکشی“ جلوه دهد.

مأموران رژیم با ماسک‌های گوناگون موظف هستند برای خنثی کردن یا کاستن از عواقب بین‌المللی تروریسم و جنایت

در خاک اروپا، رژیم را از آن مبرا و دور نمایند. در سناریوی انفجار در ویلپنت در تیر۹۷ نیز مأموران و ابزار دست حاکمیت موظف بودند انفجار را به گردن مجاهدین بیاندازند. هم‌چنانکه در قتل‌عام مجاهدین در شهریور۹۲ در اشرف، کشتن و پوست‌کندن صورت راهنمای حمله را به گردن مجاهدین انداختند.

اکنون در مورد غلامرضا منصوری پس از فرستادن جسد و پرونده او به تهران

زوایای دیگری از کارکردهای رژیم ددمنش آخوندها و دام‌گذاریهای اطلاعاتی آن روشن می‌شود:

۱-غلامرضا منصوری بعد از خروج از ایران به ترکیه و سپس به فرانسه رفته است. در فرانسه یک زن مأمور به‌نام فرناز افتخاری که از قبل با منصوری در ارتباط بوده برایش دام پهن می‌کند. این زن که خود را دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی در تهران معرفی می‌کند به‌ظاهر برای ادامه تحصیل در پاریس به‌سر می‌برد. سیم‌کارت و تلفن موبایل منصوری را همین زن تهیه کرده است.

۲-منصوری با همین زن بعنوان ابزار دست حاکمیت از فرانسه به آلمان و سپس به اتریش و از آنجا به رومانی می‌رود. آنها در اواخر فوریه ۲۰۲۰ در یک شهر ساحلی رومانی به‌سر می‌بردند.

مطالب مرتبط


قضاوت با شما – مسکن حق دریغ شده از مردم ایران

غلامرضا منصوری در دام یک زن مأمور به‌نام فرناز افتخاری به رومانی کشانده شد