قضاوت با شما – گردهمایی مجاهدین و بازتاب‌های آن

گردهمایی مجاهدین و بازتاب‌های آن – قضاوت با شما


نگاهی به گردهمایی جهانی ایران آزاد و بازتابهای آن در رسانه‌ها

کیهان شریعتمداری که از برگزاری گردهمایی جهانی ایران آزاد آشکارا افسار پاره کرده است، قضاوت با شما – گردهمایی مجاهدین و بازتاب‌های آن

در یک واکنش غیظ‌آلود در مورد سفیر فرانسه در تهران نوشت:

«سفیر فرانسه در تهران می‌گوید دولت متبوعش سازمان (مجاهدین) را تروریستی نمی‌داند»!

ذهن متحجر کیهان‌نویس

کیهان‌نویس و پاسدار شکنجه‌گری که به مقتضای روزگار و نیاز دستگاه ولایت به قلم‌زنی، قلم به دست گرفته در مخیله‌اش نمی‌گنجد که یک کشور اروپایی، اپوزیسیون اصلی دیکتاتوری دینی را تروریست نداند. گماشتهٔ خامنه‌ای که عمری را در بازجویی انسان‌ها و تیرخلاص زدن به آنها و پاچه‌لیسی دیکتاتور گذرانده، گمان می‌کند که هر جای دنیا یک نظام ولایت فقیه است تا بتوان در آنجا وزارت بدنام راه انداخت، قلم‌ها را شکست،

زبانها را برید، در چهارراه‌ها بساط اعدام و حلق‌آویز برپا کرد؛ در ذهن تارعنکبوت گرفته، متحجر و قرون‌وسطایی او مفاهیمی مانند حقوق‌بشر، آزادی بیان، حق اعتراض و تشکیل حزب و برپا کردن تظاهرات خیابانی و حتی برکنار کردن حکومتی که دلخواه مردم نیست، محلی از اعراب ندارد.

این پاسدار شکنجه‌گر و دیگر پاسداران کیهان‌نویس گمان می‌کنند دنیا دورقوزآبادی است که در آن هر عملی مجاز است. گویا فکر می‌کنند هنوز دوران استیلای سیاست مماشات است تا بتوان با تطیمع و ارزان‌فروشی منابع ملی و نیز تهدید و گروگان‌گیری اتباع کشورهای اروپایی آنها را واداشت تا به محدود کردن، در لیست سیاه تروریستی قرار دادن اپوزیسیون نظام روی بیاورند.

مطالب مرتبط

قضاوت با شما – اژدهای کرونا علیه جان مردم

گردهمایی جهانی مجاهدین و یقه‌درانی بی‌قافیه کیهان
لطفا به اشتراک بگذارید: