آنالیز- پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران(مفهوم انقلاب و قیام)-قسمت نهم

آنالیز- پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران (مفهوم انقلاب و قیام) -قسمت نهم - ۷مرداد ۹۹


انقلاب و قیام- اوائل بهمن ۵۷ در ایران بودیم در آستانه یک انقلاب .انقلاب چیست؟

انقلاب دگرگونی جهش وار و تکاملی جامعه از طریق سقوط دستگاه حاکم و از بین بردن نهادها ،

و روابط مربوط به آن توسط توده ها ی مردم است حکومت کننده دیگر نمیتواند مثل قبل حکومت کند.

و نیرو های وابسته به آن از هم پاشیده میشوند .

یک چیزی ذهنم را مشغول کرده حالا نمی شد یک طوری بشود که انقلاب نشود.

یعنی یک جورهایی آن نظام قبلی را راست و ریست بکند بلاخره وقتی همه چیز از هم پاشیده می شود ،

هرج و مرج می شود بعد می افتیم هچلی که بعدش افتادیم و هنوز هم داریم از آن می کشیم .

منظورت از راست وریست کردن نظام کهنه اصلاح آن است ؟درست است؟


خوب وقتی یک نظام ستمگر و دیکتاتور حاکم است اگر امکان اصلاح واقعی باشد خوب است ،

اگر بخواهم یک مثال بزنم اصلاحات واقعی چیزی شبیه دولت مردمی دکتر مصدق است که در سال ۱۳۲۹ سر کار آمد .

اما دیدیم که دیکتاتوری نتوانست آنرا تحمل کند و بلاخره در ۲۸ مرداد ۳۲ با یک کودتا دکتر مصدق را سرنگون کرد .

بعد از آن دیگر اصلاحات امکان پذیر نبود و دقیقا به همین دلیل هم مهندس بازرگان در اسفند سال ۴۲ ،

در دادگاه های شاه گفته بود که ما آخرین گروهی هستیم که با قبول و با احترام به این قانون اساسی فعلی،

فعا لیتهای سیاسی را در چهارچوب  قانونی دنبال کردیم .

در واقع مسیری که شاه با سرکوب و دیکتاتوری طی کرد مردم را به گزینه قیام و انقلاب وا داشت .

قیام چیست؟

قیام یعنی خروج توده مردم برای انهدام دستگاه های حاکمیت .

آنهم در شرایطی که دیگر حاضر نیستند ظلم و ستم را تحمل بکنند .

خصوصیت ویژه قیام حالت شورش و عصیان است.

مردم در این حالت حداکثر اتفاق نظر و اتحاد را با حداکثر شجاعت و آمادگی پیوند می زنند.

مطالب مرتبط

آنالیز- پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران-قسمت هشتم

ویژه‌گی نسل‌های جدید در سیاه و سفید شطرنج ایران