سناتور تاد یانگ عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا

سناتور تاد یانگ عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا


سناتور تاد یانگ - عضو کمیتة روابط خارجی سنای آمریکا

دوستان، خوشحالم که امروز با شما هستم، متحد در تلاش برای حمایت از یک ایران آزاد.


برای ما ضروریست ایرانی وجود داشته باشد که (حکومت آن) از مردم ایران حمایت کند،


نه حکومتی که از ابتکارهای رژیم مستبدین حمایت می‌کند،


از اسلام افراطی آخوندها که برای حقوق‌بشر و شرافت همهٔ انسان‌ها ارزشی قائل نیستند.


ضروریست (حکومتی در) ایران وجود داشته باشد که در موضع رفتار بهتری باشد،


به‌همین دلیل من از تحریم‌ها علیه رژیم سرکوبگر حاکم حمایت می‌کنم؛


به‌خاطر نقض حقوق‌بشر، صدور تروریسم بین‌المللی و تولید سیستم موشک بالیستیک که می‌خواهد همسایگان خود را بترساند و مرعوب کند.


در همراهی با شما به مبارزه برای یک ایران آزاد و مستقل ادامه می‌دهم که


حاکمیت آن در دست آخوندهای اسلام‌گرای افراطی نباشد، بلکه خود مردم ایران حکومت آن‌را برعهده داشته باشند.


مطالب مرتبط


سناتور تاد یانگ عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا


سومین اجلاس جهانی ایران آزاد، همبستگی با قیام و ارتش آزادی، کنفرانس بین‌المللی درباره تروریسم رژیم آخوندی