سالروز قیام ملی مردم ایران علیه دیکتاتوری سلطنتی۳۰تیر با شعار یا مرگ یا مصدق

  سالروز قیام ملی مردم ایران علیه دیکتاتوری سلطنتی۳۰تیر با شعار یا مرگ یا مصدق - ۳۰ تیر ۹۹


۳۰تیر سالروز قیام ملی مردم ایران علیه دیکتاتوری سلطنتی با شعار یا مرگ یا مصدق .


سالروز قیام ملی مردم ایران- تاسیس شورای ملی مقاومت ایراندر سالروز قیام تاریخی ۳۰ تیر در تداوم و تکامل تاریخی،

راه مصدق یک تعهد واقعی استکه بر فداکاری به تمام معنا و بر گذشتن از همه چیز،

در اره آزادی و استقلال ایران بنا شده است .

پا فشاری بر این تعهد اکنون نه تنها در حیطه نظر بلکه در میدان عمل هم کاملا قابل سنجش و ارزیابی است.

ملاک این سنجش همانا مقابله و مخاصمه (نه مفاهمه و مذاکره و مصالحه) ،

در برابر دشمنان آزادی و استقلال ایران است.

مصدق رهبر مبارزات ضد استعماری ملت ایران


دکتر مصدق، با شعار ملی‌شدن صنعت نفت، مبارزات بسیار پررنج و خطری را جهت استیفای حقوق ملت ایران رهبری کرد. و سرانجام در تاریخ ۲۹ اسفند سال ۱۳۲۹ قانون ملی‌شدن نفت را از تصویب مجلس گذراند و در کمتر از ۴۰ روز بعد، قانون خلع ید از شرکت انگلیسی را نیز به‌تصویب رساند. مصدق اقدامات خود را با حمایت توده‌های مردم و تظاهرات و اعتصابات گسترده نفتگران خوزستان به‌پیش می‌برد. چنین بود که در اردیبهشت ۱۳۳۰ نخست‌وزیری مصدق به‌مجلس و رژیم شاه تحمیل شد. اما اقدامات ملی و مردمی دکتر مصدق به‌مذاق دربار ارتجاعی و استعمار انگلیس خوشایندنبود، از همین رو شروع به ‌توطئه علیه دکترمصدق کردند.

مصدق صلاحیت دادگاه لاهه را رد کرد


در هفتم خرداد سال ۱۳۳۱، دکتر مصدق صلاحیت دادگاه لاهه را که برای بررسی شکایت انگلیس علیه ایران تشکیل شده بود رد کرد. دولت انگلیس در پی شکستهای متعدد در رویاروئی مستقیم با جنبش ضداستعماری مردم ایران و نیز پس از ناکامیهای پی در پی در صحنه سیاست بین‌المللی، بر آن شد تا توطئه‌های خود را توسط مهره‌ها و مزدوران سرسپرده خویش و در رأس آنها شاه و دربارسلطنتی عملی سازد و دولت ملی مصدق را ساقط کند.


مطالب مرتبط