قضاوت با شما – عنتری که آبروی لوطی‌اش را برد

عنتری که آبروی لوطی‌اش را برد – قضاوت با شما


فضاحت دادگاه طبری در نظام آخوندی

از زبان نقّال: قضاوت با شما – عنتری که آبروی لوطی‌اش را برد
به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه بر نگذرد
شنو ماجرایی ز احمد نژاد
همان پادو سید علی نامراد
که در چالش افتاد با لوطی‌اش
برون زد بناگاه از قوطی‌اش

عرضم به حضور سروران گران مقدار، ماجرا ماجرای دیو است و دد. گرگ است گرگ زاده.
دیگه چه جوری بگم: قصه قصه چالش آفرینی عنتر پررو و لوطی بی‌آبروست. احمدی و سیدعلی! تو ویتینگش بشین و نیگا کن!

چسان چنگ در چنگ هم می‌زنند
سنان و قمه در شکم می‌زنند

به زبان رایانه خذمتتون عرض کنم:
قریب است «فرمت» شود این نظام رود شیرجه در گور آن «نان امام (non emem) »
همه «بایت و بیتش» به هم ریخت هان!
نگردد دگر سیستمش هیچ «ران»

الغرض کشش ندم،
این‌که می‌بینین همون احمدی چیتوزه!، عنتری که آبروی لوطی‌اش را برد

خودش عنتری هست اندر نظام
کیه لوطی اش؟ جانشین امام!

حالا این بی‌مروت، راست راست جلوی لوطی‌اش درآمده که:
من از رأی مردم شدستم رئیس
تو گر بیت داری مرا هست آفیس

تو آنی که در یک شب از خمّ رنگ
برونت کشید هاشمیّ دبنگ!

اینم که می‌بینی خامنه‌ایه که همین که این بیچاک دهنیها رو می‌شنوه دود از منقلش بپا میشه و،

بگفتا که لشکر بتازد به او
شکر خورده‌این احمدیّ ببو

خامنه‌ای بی‌آبرو، عمامه رو چرخوند، یک پیچ ازینور، یک پیچ از اونور عینهو شاه سلطان حسین بی ‌دست و پا، داد زد:
سگ کی بود این‌که گوید چنین
بکوبید با گرزش از روی کین

سگان فقیه جمله غرّان شدند
همه کینه جو هم‌چو رادان شدند

آقا بناگاه از سرکردگان لشکر فقیه، شجونی ابلیس به میدان جست:
شجونی درآمد ز قلب سپاه
که ایدر کنم روزگارت سیاه

مطالب مرتبط


قضاوت با شما – بهای آزادی در حکومت آخوندها

«ماجرای عنتری پررو و آبروی لوطی‌اش »