قضاوت با شما – حکم اعدام زم هشدار به چه کسانی است

حکم اعدام زم هشدار به چه کسانی است؟ – قضاوت با شما


نگاهی به دادگاه روح الله زم و حکم صادره در آن


روح‌الله زم در بازجویی تلویزیونی شبکه دو رژیم - ۲۰تیر ۹۹: قضاوت با شما – حکم اعدام زم هشدار به چه کسانی است
مجری: ۸۸ ماجرای آن چه بود برایم بگو
زم: ۸۸ هیچی بازداشت بودم
مجری: چند وقت بازداشت بودی
زم: تقریباً دو ماه و نیم شد دو ماه و نیم یا سه ماه بود همین حدودها بود
مجری: یعنی بعد از ۸۸ دستگیر شدی تغییر کردی!
زم: آره دیگه کلاً تغییر کردم!
زم: از درب زندان که آمدم بیرون به بازجوی خودم گفتم یعنی کارشناسی داشتم دوستان می‌شناسند یه کارشناسی داشتم یک لهجه خیلی شیرین اصفهانی داشت خیلی هم با من خوب بود سربازجو بود خیلی هم با من خوب بود! آدم مهربانی! هم بود
مجری: گفتی چی بهش؟

حکم اعدام زم

زم: گفتم من بروم بیرون به‌سادگی تمام نمی‌شود گفت حالا شما برو بیرون تا بعدش ببینیم چه می‌شود
زم: آنجا دیگه همکاری من با سهام شروع شد من تقریباً یک سال یک سال و نیم خبرنگار سهام بودم
مجری: هر خبری که دست تو می‌رسید می‌زدی دیگر
زم: خوب کلاً خط قرمز دارن خیلی هم خط قرمز دارند خط قرمزهاشون گروه‌های سلطنت طلب هستند گروه‌های مثلاً نمی‌دانم حالا اسم نمی‌برم مثلاً مجاهدین خلق هستند
مجری: الآن من بد دارم سؤال می‌کنم
زم: نه شما یک جوری سؤال می‌کنی که من نمیخوام اینجوری جواب بدم (با خنده)

زم: نمیخوام آنطوری که شما می‌خواهی جواب بدهم چون شما می‌خواهید واضح همه چیز را من بگویم من نمی‌خواهم واضح همه چیز را بگویم
مجری: یعنی من می‌خواهم جواب بگذارم دهن شما
زم: نه یک سری اسامی می‌آید وسط این اسامی هم اسامی بزرگی هست! اسم های خیلی بزرگی هست

مطالب مرتبط


قضاوت با شما – بهای آزادی در حکومت آخوندها

”شو“ جدید اطلاعات سپاه پس از چند جلسه نمایش دادگاه و صدور حکم اعدام برای روح‌الله زم