قضاوت با شما – بی‌وطن‌های وطن فروش

بی‌وطن‌های وطن فروش – قضاوت با شما


نگاهی به قرارداد وطن‌ فروشانه ۲۵ ساله با چین


بی‌وطن‌های وطن فروش مشخصهٔ ولایت فقیه

آخوندهای حاکم نسبت به سلسله پادشاهان و حکامی که بر این فلات حکم رانده‌اند، ضدایرانی‌ترین و بی‌وطن‌ترین هستند.قضاوت با شما – بی‌وطن‌های وطن فروش

آرم سپاه پاسداران را نگاه کنید، هیچ نشانه‌ای از ایران و ایرانی بودن در آن یافت نمی‌شود. این را نباید به حساب

تصادف یا اشتباه گذاشت و نباید تصور کرد نام و نقشهٔ ایران به‌طور سرسری و با اغماض در این آرم نیامده است.

در امپراطوری آخوندی که ابتدا خمینی و سپس خامنه‌ای سودای تشکیل آن را در سر می‌پروراندند، ایران،

نخستین قربانی و سکوی پرش و دست‌اندازی به دیگر کشورهاست. البته این بلندپروازیها مربوط به دوران

بدمستی آخوندها بود. اکنون ولایت فقیه با بی‌وطن‌های وطن فروش برای بقای خود به لرزان‌ترین خاشاک‌های روی

آب چنگ می‌اندازد تا خود را از کام گرداب بیرون بکشد و بر سقوط حتمی فائق بیاید.

این روزها دیگر سخنی از «عمق استراتژیک نظام»! «تغییر هندسهٔ دنیا»!، «ظرفیت درون‌زا»! نیست به جای آن کر وحشت از قیام تهیدستان جایگزین شده است. روزگاری خامنه‌ای پروار از پول بادآوردهٔ نفت ایران، عربده می‌کشید و سودا می‌پخت و بدمستانه ادعا گز می‌کرد و

می‌گفت: «استکبار جهانی بداند که این ملت فولاد آبدیده است. زن و مرد این کشور و این مرزوبوم، جوان و پیرِ این میهن بزرگ اسلامی و نسلهای پی‏‌درپی از این ملت بزرگ، که در کوره‌‏های حوادث آبدیده شده‌‏اند، برای خودشان یک رسالت قائلند؛ رسالت پاسداری از اسلام و پرچم برافراشته‏ٔ اسلام در این سرزمین؛ که امروز یک و نیم میلیارد مسلمان در مناطق مختلف دنیا به این پرچم چشم دوخته‌‏اند؛ این عمق راهبردیِ ملت و انقلاب ما در کشورهای اسلامیِ منطقه است؛ در فلسطین است، در شمال آفریقاست»!

مطالب مرتبط


قضاوت با شما – علت مشکلات اقتصادی مردم ایران چیست؟ تحریم یا حاکمیت

پیش‌ فروش کردن ۲۵سالهٔ ایران برای حفظ عمامهٔ ولایت