۱۸تیر سالروز قیام بزرگ دانشجویان و مردم تهران قیامی که زمین را زیر پای آخوندها لرزاند

۱۸تیر سالروز قیام بزرگ دانشجویان و مردم تهران قیامی که زمین را زیر پای آخوندها لرزاند


۱۸ تیر

سالروز قیام بزرگ دانشجویان و مردم تهران

قیامی که زمین را زیر پای آخوندها لرزاند

و بر همه افسانه‌های ارتجاعی و استعماری

دربارة اصلاح‌پذیری رژیم آخوندی

مهر ابطال زد

مطالب مرتبط

فعالیت‌های کانون‌های شورشی – بزرگداشت یاد شهدای قیام در شهرهای مختلف

۱۸تیر ۷۸ ـ قیام دانشجویان و مردم تهران علیه حکومت آخوندی