صدیقه مجاوری زنی که با مشعل وجود خود دل تیرگیهای را شکافت

صدیقه مجاوری زنی که با مشعل وجود خود دل تیرگیهای را شکافت - ۵ تیر ۹۹


انگاه که از هیچ سو کور سوی نجاتی دیده نمی شد
نا گاه مشعل هایی از جان و هستی آدمی بر افروخته می شوند
دل تیرگی ها را می شکافند و دیو شب را فراری می دهند
صدیقه مجاوری فاتح شکوهمند فدای بیکران.
در سالگرد شهادت مشعل فروزان آزادی صدیقه مجاوری
عشق فروزان و شعله ور آزادی صدیقه مجاوری
در این برنامه قصد داریم مکثی کنیم روی زندگی و تاثیر شهادت یکی از مشعلهای فروزان آزادی ایران زمین،

یعنی صدیقه مجاوری .


کسی که در لحظه لحظه ها وقتی گوهر آزادی و شرافت انسانی را در خطر دید .

و برای حفظ آن راهی جز فدای جسم و جان باقی نمانده بود در پرداخت این بها تردید نکرد .

اینجاست که داستان پرشکوه آغاز می شود داستان پرشکوه فدا برای انتخاب .

اهل ساری بود ولی بعد برای ادامه تحصیل در دانشگاه به تهران رفت آنجا بود.

که در سال ۵۷ با انقلاب ضد سلطنتی مواجه شد سالهای ۵۷ تا ۶۰ که مجاهدین به آن فاز سیاسی می گویند،

تنها دوره ای است که در تاریخ ایران مجاهدین امکان فعالیت سیاسی علنی در میهنمان داشتند .

و در همین دوره است که صدیقه مجاوری هم مثل هزاران مجاهد دیگر،

در محیطهای دانشگاهی فرصت آشنایی با آرمان و اعتقادات مجاهدین را پیدا کردند .

صدیقه مجاوری : با شرکت در کلاسهای تبیین جهان و مطالعه نشریات و اطلاعیه های سازمان و همینطور از برخورد با بچه های هوادار سازمان بطور خاص با مجاهد شهید طاهره اسکندر نژاد از آرمان توحیدی و موضعگیری های سازمان و همینطور جامعه بی طبقه توحیدی آشنایی پیدا کردم این همان گم شده ای بود که از اعماق وجودم همیشه بدنبالش بودم من از اسفند سال ۵۸ همزمان با انتخابات مجلس فعالیت حرفه ای خودم را در رابطه با سازمان مجاهدین شروع کردم.

مطالب مرتبط

نماد مشعل های پرفروغ آزادی صدیقه و ندا در مزار مروارید اشغال شده در اشرف

سالگرد شهادت عشق فروزان و شعله‌ور آزادی صدیقه مجاوری