ارتش آزادیبخش ملی ایران - شماره ۲۶ - اعلام ورشکستگی رژیم

ارتش آزادیبخش ملی ایران - شماره ۲۶ - اعلام ورشکستگی رژیم

 

اعلام ورشکستگی رژیم

 

سرانجام رئیس‌جمهور شیاد ارتجاع که هنرش سرخ کردن صورت با سیلی و افتتاح کردن پروژه‌های پوشالی است،

 

زیر فشارهای کمرشکن به عدد و رقمی اعتراف کرد که نباید می‌کرد.

 

این یک اشتباه و خودزنی سیاسی و اقتصادی است.

 

او بی «تدبیر و امید» ورشکستگی و بن‌بست رژیم را اعلام کرد و گفت

 

در شرایط فشار فوق‌العاده تحریم، درآمد رژیم در این سال‌ها ۵۰میلیارد دلار یعنی ۸۷۰هزار میلیارد تومان کم شده

 

و این دو برابر بودجه پارسال و ۳۰۰هزار میلیارد تومان بیشتر از کل بودجهٔ امسال رژیم است.

 

روحانی به صراحت گفت:

 

«هر دولتی اگر در دنیا بود در این شرایط به زانو در می‌آمد»

 

اما «رهبری معظم همکاری کردند و کمک کردند و حمایت کردند» و «شرایط زندگی شرایط قابل‌تحمل» شده است!

 

منظورش این است که رژیم به جای کوتاه‌آمدن از سرکوب و تروریسم و جنگ‌افروزی و پروژه‌های اتمی،

 

زانو بر گردن و گردهٔ مردم ایران گذاشته و می‌خواهد با گران کردن بنزین و برق و نان، و با میدان دادن به کرونا راه نفس آنها را ببندد.

 

اما آتش قیام از زیر خاکسترهای نظام شعله خواهد کشید.

 

سرانجام ارتش گرسنگان و آزادی‌ستان است که رژیم ایران‌ستیز و ضدبشر را به زانو در می‌آورد.

 

مسعود رجوی

 

۲۲ خرداد۹۹

 

مطالب مرتبط:

 

ارتش آزادیبخش ملی ایران – شماره ۲۵ – درد و دریغ و فریاد از این‌همه شقاوت و بیداد

 

ارتش آزادیبخش ملی ایران - شماره ۲۶ - اعلام ورشکستگی رژیم