سیزده خرداد سالمرگ دجال

سیزده خرداد سالمرگ دجال


سیزده خرداد سالمرگ دجال

۱۳ خرداد

سالمرگ دجال ضد بشر

من اگر در هزار احتمال یک احتمال میدادم که شما دست بردارید از اون کارهایی که میخواهید انجام بدید

حاضر بودم که با شما تفاهم کنم و من پیش شما بیایم لازم هم نبود شما پیش من بیائید

لاکن مادامی که اسلحه در دست شماست و شما در همین نوشته اظهار مظلومیت و  اظهار اینکه ما میخواهیم کارها درست بشد

و تفاهم بشد، وقتی در همین جا تهدید به قیام می کنید، ما نمی توانیم از شما اینطور مسائل رو قبول کنیم.

حکم قتل عام مجاهدینی که بر سر موضع مجاهدی خود پافشاری کرده و می‌کنند


پرده‌ای دیگر از خوی ضدبشری خمینی

آخوند جلاد مرتضی مقتدایی سخنگوی شورای عالی قضایی

در زمان قتل عام مجاهدین در زندانها  در سال ۶۷ :

در آن موقع در مورد اعدامها خمینی به ما روحیه می‌داد

آخوند دژخیم مقتدایی:

اعضای شورای عالی قضایی مستاصل شده بودند

نمی‌دانستند چه کار بکنند بنا شد برویم خدمت امام

خمینی تبسمی کرد و گفت

ادامه بدهید کارتان را پیش ببرید هیچ وحشت نکنید

آخوندجلاد مقتدایی ۱۲ خرداد ۹۹


آخوند مقتدایی: حضرت امام به ما روحیه می‌داد حضرت امام چند مرتبه جلسه‌یی پیش امام گرفته شد

که واقعاً اعضای شورای عالی قضایی مستاصل شده بودند

نمی‌دانستند چه کار بکنند بنا شد برویم خدمت امام بگوییم

قضیه را خدمت امام عرض شد که آقا آمار هم دست دادیم

آنجا الآن چه تعداد رادیو در کل جهان ۲۴ساعت علیه جمهوری اسلامی دارد حرف می‌زند

چقدر تلویزیون ها چقدر افراد و شخصیتهای برجسته دنیا می‌آیند مصاحبه می‌کنند صحبت می‌کنند

علیه نظام جمهوری اسلامی ایران چه کار می‌شود کرد؟؟ نمی‌شود پیش رفت با این اوضاع اینها واقعاً جدی ها!

خدمت امام مطرح کردیم که با این حمله‌های انواع حمله‌ها و

هجمه‌ها علیه این نظام آدم به بن‌بست گیر می‌کند نمی‌شود پیش رفت.

خدا رحمت کند امام را یک تبسمی کردند فرمودند که از همین باید استفاده کرد از همین که می‌بینید

علیه این نظام اینجور هجمه دارد می‌شود از همین بفهمید که پس اینجا یک خبری هست اگر این نظام یک نظام مهمی نبود

این همه هزینه اینها دارند در سطح جهان رادیو ها تلویزیون ها افراد می آیند

پس معلوم می‌شود تعبیر امام این بود فرمودند معلوم ‌می‌شود

اینجا یک خبری هست همین را حفظ کنید ...


همین را حفظ کنید ادامه بدهید کارتان را پیش ببرید هیچ وحشت نکنید ...


یک مطلب مهم‌تر از این حالا اسم هم می‌خواهم نبرم یکی از آقایان مراجع که ما همسایه هم بودیم

من از درب منزل آمدم بیرون می‌خواستم بروم

تهران برای همان شورای عالی قضایی آن آقا داشت قدم می‌زد از آقایان مراجع بود

در کوچه فضای بازی بود ایشون داشت قدم می‌زد

من را دید سلام و احوالپرسی گفتند که تهران می‌روی بله، ایشون به من نصیحت کرد

که از این حمله‌ها عرض کنم که زندان کردن ها و اعدامها پرهیز کنید به من گفت پرهیز کنید

گفتم والله دستور امام هست ما تابع امام هستیم گفت به امام بگویید ما نمی‌کنیم فرمایش ایشان بود به من.

مجری: شما به امام بگویید نمی‌کنیم


مقتدایی: بله بگویید نه، صلاح نیست بگید نمی‌کنیم بگویید مصلحت نیست به ما درس می‌داد که بروید به امام بگویید

که وضع جوری هست که صلاح نیست اینجور من گفتم والله خود امام فرمودند که ادامه بدهید

با قدرت حتی این منافقین آنهایی که سر موضع هستند امام تأکید می‌کرد

آنهایی که سر موضع هستند که اگر امروز از زندان بیاید

بیرون فردا انفجار ایجاد می‌کند فرمود با اینها برخورد کنید

آنهایی‌شان که سر موضع هستند از موضع خود شان برنگشتند

با اینها برخورد کنید این فرمایش امام بود به ما و همان‌طور که امام نظرشان بود ما اقدام می‌کردیم  ...

قضاتی که سر کار بودند قانون دستشان بود نظر امام رأی امام توی دستشان بود و

بر طبق آن اگر بنا بود اعدام اعدام، اگر اعدام نبود زندان می‌دادند شلاق می‌دادند

آخوند رئیسی سردژخیم قضاییه جلادان


 بر سر قبر خمینی در سالمرگ دجال:


امروز حقوق اولیه انسان در آمریکا نابود می‌شود !

دنیا باید رفتار آمریکایی‌ها و حقوق مردم را ببیند!

وقتی که خمینی راهبر و "امام" شد در قدم اول "کلمه" ذبح شد 


خمینی شوم‌ترین ارمغان ارتجاعی و استعماری معاصر است

مثل یک بلای عظیم مثل یک محنت بی‌پایان نازل میشود

می‌زند و می‌بندد و می‌خورد و پایمال می‌کند

می‌گیرد و می‌کشد و می‌سوزاند و ویران می‌کند

خمینی بزرگترین بلیه‌ سیاسی و اجتماعی و مذهبی تاریخ ایران است

آزمایش "وجود" و "لاوجود" ایران و ایرانی است

وقتی که خمینی راهبر و "امام" شد در قدم اول "کلمه" ذبح شد.


یعنی کلمه عاری از محتوی و مفهوم شد.

کلمههای ارزشمندی مثل "انقلاب"، مثل" اسلام"،  مثل" استقلال"،

مثل"آزادی" مثل"جمهوری" این کلمهها. پیاپی خوار و بی‌مقدار و مبتذل و بی‌ارزش شدند.

خمینی بساط دجالیت پهن کرد  و


انبوه شارلاتان‌ها و میوه‌چینان سیاسی و دین‌فروشان حرفه‌ای دور کجاوه‌ خلافت و ولایت‌فقیه سفیانی او رو گرفتند.

چنین بود که وقتی خمینی رهبر و امام  شد، اسم "شورای انقلاب" رو گذاشت بر چیزی که واقعا "شورای ارتجاع" بود.

مدتی  بعد هم اون  نمایشهای گروگانگیری رو به صحنه آوردند

هدفش اساساً مات کردن نیروهای انقلابی در آستانه‌ی رفراندم قانون اساسی و

انتخابات ریاست‌جمهوری  خمینی و مجلس بود. ...

ملیت‌های تحت ستم بشدت سرکوب شدند.

همچنین اقلیتهای مذهبی. منطق یا روسری یا توسری در همه‌جا بوسیله‌ی چماقدارهای  خمینی بکار گرفته شد.

دانشگاهها را بستند و کودتای سیاه ضدفرهنگی رو، اسمش روگذاشتند "انقلاب فرهنگی"


در کنار صنعت پاسدارسازی و پرورش کمیتهچی تروریسم داخلی رواج بیسابقه ای پیدا کرد.  صدور تروریسم به خارجه

اوج گرفت و زمینه‌جنگ‌افروزی و این جنگ  شد و بعد به  جنگ کثیف و وحشی هم "موهبت الهی" نام دادند.

ای ننگ و نفرین بر این خمینی و شجره‌ی خبیثه‌اش که پرپرکننده‌ی امید و اعتماد شکوفای خلق ایران بود.

راستی که خمینی شوم‌ترین ارمغان ارتجاعی و استعماری معاصر ماست.

مأموریت تاریخی این شخص رومیشه در یک کلام، در خراب کردن انقلاب ضدسلطنتی

بر سر نیروهای محرکه‌اش نیروهایی که اون انقلاب رو به راه انداختند و

به بند کشیدن مجدد انقلاب و اجتماعمون خلاصه کرد.

 .این آدم تا پنجاه‌ و چند سالگی در میدان سیاست حضور چندانی نداشت و


در سلک ارتجاعی‌ترین آخوندهای مشروعه‌چی و در شمار هواداران شیخ‌فضل‌الله نوری، خصم علمای  صدر مشروطه ، ...

و خصم مجاهدهای آزادیستان صدر مشروطه بود. ...

خودش نوشته که  نه فقط در اون ایام  هیچ مخالفتی با اساس سلطنت و

حکومت  نداشته همون حکومت رضاخانی  بلکه مؤیدش هم بوده. ...

بعد در آستانه‌ی کودتای ۲۸ مرداد در سلک افراد آخوند کاشانی به ضدیت

با پیشوای نهضت ملی ایران، دکتر محمد مصدق برخاسته و

هنوز هم چنانکه به کرات خودش گفته و میگه از "سیلی خوردن"

مصدق بوسیله دربار شاه و استعمارگران حامی اون شاه شاد و ممنونه. ...

مثل یک بلای عظیم مثل یک محنت بی‌پایان نازل میشود بر مردم ایران. خمینی در ایران چه کرد؟

جز اینکه می‌زند و می‌بندد و می‌خورد و پایمال می‌کنه. می‌گیره و می‌کشه و می‌سوز ه و ویران می‌کنه.

راستی که اشتهای خمینی برای خونریزی سیری‌ناپذیره.


همین خمینی که در آن سال‌های شاه با مبارزه‌ی مسلحانه  به قول خودش با "جاری شدن خون" مخالفت میکرد و

هیچگاه هم یک چنین مبارزه ای رو با رژیم شاه روا نشمرد. میبینید

که مأموریت و نقش ضدتاریخی خمینی این بوده است

که آتشفشان گدازان انقلاب ضدسلطنتی رو سرد و خاموش بکنه و

اون انقلاب رو دقیقاً از همون نقطه ضعفش، باصطلاح از همون پاشنه آشیلش

یعنی از نقطه ضعف رهبری‌کننده‌اش، فقدان رهبری ذیصلاح به فساد بکشونه به انهدام بکشونه و

جامعه و تاریخ ما رو به  عقب برگردونه  و اگر هم  تونست حتی میهنمون رو هم بپاشونه.


یقیناً خمینی بزرگترین بلیّه‌ سیاسی و اجتماعی و مذهبی تاریخ ایرانه خلاصه بگم: آزمایش "وجود" و "لاوجود" ایران و ایرانی است.

بقا یا فنای فرهنگ و میهن و تاریخ و تمامیت کشور ما  لاجرم به غلبه یا شکست ما در نبرد با این ارتجاع ضدتاریخی، مشروطه.

یعنی امروز مردم ایران درگیر سهمگین‌ترین نبردها و پنجه در پنجه‌ی درنده‌ترین گرگ‌های تاریخ این سرزمین‌اند.

مطالب مرتبط

سرسپاری مجدد پاسدارقالیباف به خامنه ای و شاخ زدن به روحانی در سالمرگ دجال

خمینی ضدبشر، مُرد