سالگرد شهادت مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی - شانزده اردیبهشت

شانزده اردیبهشت سالگرد شهادت مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی


در سالگرد شهادت مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی ،

که در روز ۱۶ اردیبهشت ۵۴ بدست اپورتونیستهای خیانتکار به شهادت رسید .

می خواهیم یاد او را گرامی بداریم .

اما اجازه بدهید که برنامه را با یک سئوال شروع کنیم .

راز روئین تنی از رازها ی افسانه ای تاریخ ایران و بسیاری از ملتهای دیگر است روئین تن قهرمانی است که ضربه ها به او اثر نمی کند این البته افسانه است یک افسانه دیگر هم مشابهه این افسانه هست و آن داستان ققنوس است که بارها در آتش می سوزد اما از خاکستر خودش بلند می شود ..........

روز ۱۶اردیبهشت سال ۱۳۵۴ مجید شریف واقفی عضو کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران،


در جریان یک تو‌طئه‌‌‌‌‌‌‌ خائنانه‌‌‌‌‌‌‌ اپورتونیستی به‌شهادت رسید.

اپورتونیستهای چپ‌نما با سوءاستفاده از شهادت بنیانگذاران و اکثریت کادر مرکزی مجاهدین ،

و همچنین درزندان‌بودن رهبری مجاهدین و اغلب کادرها و مسؤلان سازمان،

به‌غصب مواضع کلیدی سازمان در بیرون از زندان پرداختند.

و کودتای خود را با ترور شریف واقفی به‌اوج رساندند.

شهادت مجید شریف واقفی که از مواضع اصولی بنیانگذاران سازمان ،

در برابر انحرافات اپورتونیستی دفاع کرده و در برابر کودتای خائنانه اپورتونیستی،

قهرمانانه ایستادگی می‌کرد، ماهیت ضدانقلابی و ضدمردمی اپورتونیستهای چپ‌نما را بارز کرد.

کودتای اپورتونیستی که در یک‌مقطع به‌متلاشی‌شدن سازمان مجاهدین خلق ایران انجامید بزرگترین خدمت را به‌دیکتاتوری سلطنتی و ارتجاع آخوندی کرد و دستاوردهای مبارزات دهه‌‌‌‌‌‌‌ چهل و پنجاه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی را برباد داد.
احیای مجدد سازمان مجاهدین خلق ایران با همان ایدئولوژی و آرم متعلق به‌مجاهدین، درسال ۱۳۵۴ درزندان توسط مسعود رجوی، رهبر مجاهدین، محقق گردید. مشی اصولی و مبارزه سیاسی افشاگرانه مجاهدین علیه این جریان خائنانه، اپورتونیستها را پس از دو سال ناگزیر از دست برداشتن از غصب نام و افتخارات مجاهدین نمود.

شانزده اردیبهشت سالگرد شهادت مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی

مطالب مرتبط

خاطره تابناک مجاهد شهید قهرمان مجید شریف واقفی گرامی باد

16 اردیبهشت۱۳۵۴ – 6 مه: شهادت مجید شریف واقفی

لطفا به اشتراک بگذارید: