ارتش آزادیبخش ملی ایران - مسعود رجوی: ارتش گرسنگان، پیش به سوی شورش و قیام

ارتش آزادیبخش ملی ایران - مسعود رجوی: ارتش گرسنگان، پیش به سوی شورش و قیام

 

مسعود رجوی:

 

خلیفهٔ ارتجاع می‌گوید "‌‌جهش تولید"‌‌ برای رژیم حیاتی است

 

و بر آنست تا "‌‌به هر قیمتی که هست مسأله تولید"‌‌ را دنبال کند

 

قیمت آن "‌‌جهش"‌‌ در فرستادن امواج انسانی به کام مرگ مانند جنگ ضدمیهنی است

 

تولید و اقتصاد بهانه است هدف حفظ نظام از خطر قیام و سرنگونی است

 

می‌خواهد کرونا را در خدمت بقا و ضد سرنگونی بکار بگیرد

 

اما رژیم ولایت جان بدر نخواهد برد

 

اکنون بسیاری از مردم با نان خشک و آب ارتزاق می‌کنند

 

ارتش گرسنگان پیش بسوی شورش و قیاممطالب مرتبط


مسعود رجوی: ارتش گرسنگان پیش بسوی شورش و قیام

مسعود رجوی: تیک تاک قیام و سرنگونی – ۱۷ فروردین ۹۹