مسعود رجوی: رزمایش زیست شناسی و بود و نبود رژیم - پیام شماره ۲۳

مسعود رجوی: رزمایش زیست شناسی و بود و نبود رژیم - پیام شماره ۲۳

 

  ارتـش‌آزادیبخـش‌‌مـلی‌‌ایــران

 

 (شماره ۲۳)

 

رزمایش زیست‌شناسی و بود و نبود رژیم

 

خلیفة ارتجاع با ” قرارگاه بهداشتی و درمانی“ و ” رزمایش بیولوژیک “

 

در جنگ سرنوشت به میدان آمده است.خرافة تولید ویروس توسط آمریکا بهانه برای سرکوب و مهار وضعیت است.

 

وقتی آمار قربانیان ویروس ولایت ۵رقمی می‌شود

 

و از ۱۰ هزار فراتر می‌رود .خامنه ای بیشتر و زودتر از هرکس آتشفشان قیام و خشم خلق را در تقدیر می‌بیند.

 

خون شهیدان به ویژه شهدای آبان می‌جوشد و شعله برمی‌کشد.

 

این رزمایش زیست‌شناسی و بود و نبود رژیم است.درد شیخ همچون شاه بی‌درمان است.

 

رزمایش بهداشتی و درمانی بهانه است، اصل نظام نشانه و متزلزل است.

 

فرزندان ایران آماده کمک به هموطنان، شورش و نبرد بی‌امان را ادامه می‌دهند

 

مسعود رجوی

 

۴ فروردین ۱۳۹۹


مطالب مرتبط:

مسعود رجوی – پیام نوروزی سال ۱۳۹۹