۲۹اسفند روز پیروزی بزرگ روز ملی شدن نفت ایران

روز ۲۹اسفند ملی شدن نفت ایران و روز پیروزی بزرگ ملت ایران


روز ۲۹ اسفند سالروز تصویب قانون ملی شدن نفت در سال ۱۳۲۹،

روزی که بدرستی روز بزرگترین پیروزی مردم ایران طی یک قرن مبارزه ضد استعماری نامگذاری شده است .

پیروزی که به یمن مجاهدت های دکتر محمد مصدق و یارانش محقق شد .

در این برنامه می خواهیم به بررسی این روز تاریخی بپردازیم.

ریشه های این پیروزی به سال ۱۲۵۱ بر می کردد .

در آن سال فردی به نام رویتر با پرداخت ۴۰ هزار پوند وام به ناصرالدین شاه ،

امتیاز بیشتر اراضی کشور را اعم از معادن و جنگلها گرفت هر چند این قرار داد بر اثر مخالفت روسها لغو شد.

اما در سال ۱۲۷۹مظفرالدین شاه قاجار امتیاز نامه ننگینی را امضا کرد.

که بهره بر داری از تمام منابع نفتی ایران را به جز در پنج استان شمالی ،

به مدت ۶۰ سال در اختیار یک کمپانی نفتی قرار می داد .

که صاحبش یک استرالیایی به نام ویلیام ناچ دارسی بود .

همان قرار داد در سال ۱۳۱۲ توسط مجلس تحت کنترل رضا شاه به مدت ۶۰ سال دیگر تمدید گردید.

۱۱ سال بعد ۱۳۲۳ در مجلس چهاردهم به ابتکار مصدق قانونی به تصویب رسید .

که بر مبنای آن مذاکره با دولتهای بیگانه در باب نفت ممنوع اعلام شد .


پس از پایان مجلس چهاردهم استعمار و مزدورانش در هیئت حاکمه ایران که از اوج گیری جنبش مردم به وحشت افتاده بودند .

مجلس را برای ۱۶ ماه به تعطیلی کشاندند و در دوره پانزدهم مجلس نیز کوشیدند،

با انواع تشبثات و توصل به تقلبات انتخاباتی مانع از راه یافتن دکتر مصدق به مجلس شوند .

هیئت حاکمه با حمایت اربابان استعمارگرش حادثه ترور شاه را دست آویز قرار داده و در صدد بودند،

که با اعمال فشار و سرکوب و با استفاده از نبودن مصدق در کرسی نمایندگی مجلس،

بر خلاف ماده ای که مصدق به تصویب مجلس رسانده بود ،

که دولتها را از مذاکره در رابطه با نفت با کشورهای خارجی ممنوع می کرد،

قرار داد استعماری نفت جنوب را تمدید کنند

مطالب مرتبط


فضیحت ادعای روحانی در مورد عبور از پیک کرونا و تکذیب بلادرنگ آن توسط مشاورش و جنگ گرگها در بحبوحه فاجعه کرونا

دروغ‌درمانیهای مهوع آخوند روحانی

۲۹اسفند روز پیروزی بزرگ روز ملی شدن نفت ایران