به یاد محمد حسین نقدی شهید سرفراز مقاومت

محمد حسین نقدی شهید سرفراز مقاومت محمد حسین نقدی


در ۲۵ اسفند ۷۱ محمد حسین نقدی نماینده شورای ملی مقاومت در ایتالیا ،

هنگامی که عازم دفتر کارش در رم بود مورد تهاجم تروریستهای رژیم آخوندی قرار گرفت.

که با شلیک چند گلوله او را از ناحیه سر مورد هدف قرار دادند .

در جریان این تهاجم تروریستی و بزدلانه رژیم آخوندی محمد حسین نقدی به شهادت رسید .

و خون یکی دیگر از اعضای فعال و صمیمی مقاومت ،


در مسیر مبارزه علیه دیکتاتوری ارتجاعی آخوندی نثار راه آزادی میهن گردید .

صبح روز ۲۵ اسفند سال ۱۳۷۱ محمد حسین نقدی طبق روال هر روزش ،

منزل مسکونیش را به طرف دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در مرکز شهر رم ترک می کند.

از آنجا که محمد حسین نقدی در لیست ترور های رژیم قرار داشت.

و این هم مسئله بسیار آشکار و روشنی بود .

بخصوص بعد از اینکه محمد حسین نقدی به عنوان کاردار سفارت رژیم ایران در رم به مقاومت پیوسته بود.

و به رژیم پشت کرده بود خیلی روشن بود که در لیست ترورهای رژیم قرار دارد .

و علائم و نشانه های قوی هم دیده شده بود در همین رابطه.

لذا دولت ایتالیا از حسین نقدی حفاظت می کرد به این ترتیب که وقتی که منزل خودش را ترک می کرد.

صبح ، یک اکیپ از پلیس رم او را اسکورت می کرد تا مجاورت دفتر نمایندگی شورا.

اما درست این حفاظت تا سر کوچه ای که منتهی می شد به منطقه دفتر شورا ،تا آنجا صورت می گرفت.

و اکیپ پلیس بر می گشت تیمهای تروریستی رژیم هم شناسایی کرده بودند .

که یک نقطه کور ی وجود دارد بعد از اینکه اسکورت پلیس ترک می کرد.

تا وقتی که محمد حسین نقدی وارد دفتر نمایندگی می شود،

یک فاصله بسیار کوتاهی حدود ۳۰ الی ۴۰ متری بود.

که تیم ترورش را درست همانجا سر یک پیچی مستقر کرده بود

مطالب مرتبط

سالگرد ترور محمد حسین نقدی شهید سر فراز مقاومت

(امیر منصور بزرگیان) و نقش او در ترور محمدحسین نقدی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در ایتالیا