اخبار ایران و جهان از سیمای آزادی – سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

انتخاب مسئول اول سازمان مجاهدین در اجتماع بزرگ مجاهدین، قسمت ۳


پیام مادر رضایی های شهید به خواهر مجاهد زهرا مریخی

پیامهای اعضای شورای ملی مقاومت به مناسبت انتخاب خواهر مجاهد زهرا مریخی

تبریک سازمان خبات کردستان ایران به مناسبت سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین

اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد - گزارش سیمای آزادی از اولین روز

حرکتهای اعتراضی مردم علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

لرزه سرنگونی در خاطرات منتشر شده از پاسدار شوشتری

خامنه ای - توجیه مداخلات جنایتکارانه فاشیزم مذهبی در سوریه و...

شکست برجام و تناقض گویی های مهره ها و رسانه های رژیم

اعدام در ملا عام – اعدام ۲ زندانی توسط دژخیمان خامنه ای

سانحه واژگون شدن اتوبوس

سیاست سختگیرانه تر علیه رژیم آخوندی