خروش بهمن سالگرد انقلابی که دیکتاتوری سلطنتی را به گور سپرد - قسمت اول

سالگرد انقلابی که دیکتاتوری سلطنتی را به گور سپرد - خروش بهمن

انقلابی توسط دزد بزرگ قرن خمینی دجال به سرقت و تاراج رفت اما پرچم آزادیخواهی و عدالت طلبی آن هر گز بر زمین نیافتاد
ویژه برنامه خروش بهمن برای گرامیداشت سالگرد انقلابی است.
که دیکتاتوری سلطنتی را برای همیشه در میهنمان به گور سپرد .
انقلابی که هر چند توسط دزد بزرگ قرن خمینی دجال به سرقت و تاراج رفت.
اما پرچم آزادیخواهی و عدالت طلبی آن هر گز بر زمین نیافتاد .
و در رزم یک مقاومت سازمان یافته همواره در احتزاز باقی ماند.
تا امروز که در سراسر میهن در خیزش جوانان قیام آفرین ومردم به پا خواسته ،
و در رزم آوری کانونهای شورشی همان شور مبارزاتی و همان آرمان ها و اهداف آزادیخواهانه ،
انقلاب ضد سلطنتی پر طنین تر به گوش می رسد .
وقتی که جوانان شعار می دهند نه تاج ، نه عمامه و یا فریاد می زنند نه شاه می خواهیم و نه رهبر، نه بد می خواهیم و نه بدتر .
.بنا بر این در شروع ویژه برنامه خروش بهمن به مردم و جوانان پیشتازی که استبداد سلطنتی را سر نگون کردند .
و به ادامه دهندگان راه همان پیشتازان که حالا در کانون های شورشی و در هیبت جوانان قیام آفرین ،
برای برکندن ریشه استبداد مذهبی به پا خواستند سالگرد بهمن ۵۷ را تبریک می گوئیم.
مطالب مرتبط:
فعالیت های کانون های شورشی در حمایت از مقاومت و مردم ایران
فعالیت کانون‌های شورشی و انفجار و به آتش کشیدن مظاهر رژیم آخوندی در شهرها- ۲۱بهمن

خبرهای مرتبط