جنگ وجدال داخلی رژیم بر سر سهم قدرت - قیام ایران

قیام ایران - جنگ وجدال داخلی رژیم بر سر سهم قدرت


گزارش از جنگ و جدال داخلی رژیم


این جنگ و جدال شباهت زیادی به رینگ بکس دارد.

در این رینگ باندهای متخاصم رژیم بر سر سهم خودشان از قدرت به جان هم افتادند .

و در رند های مختلف مشغول زور آزمایی هستند.

نمایش انتخابات و حواشی آن یکی دیگر از رندهای این جنگ درونی رژیم است .

منظور نمایش انتخابات مجلس رژیم است .

گزارشی در همین رابطه ببینیم:

شورای نگهبان نظام به رد صلاحیت های فله ای و البته هدفمند نامزدهای باند رقیب برای نمایش انتخابات مجلس دست زد .

پس از آن مهره ها و رسانه های باند روحانی حمله گسترده ای را به این ارگان تحت امر ولی فقیه آغاز کردند.

مطالب مرتبط

وحشت آخوند ولایت مدار از قیام سراسری – قیام ایران

جنگ گرگها در دهانه آتشفشان قیام
لطفا به اشتراک بگذارید: