اخبار ایران و جهان از سیمای آزادی – پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶

انتخاب خواهر مجاهد زهرا مریخی به عنوان مسئول اول در اجتماع بزرگ مجاهدین

اجتماع بزرگ مجاهدین به مناسبت سالگرد تاسیس سازمان و انتخاب مسئول اول

خیزش مردم و تلاش دیکتاتوری آخوندی در کنترل اوضاع با ایجاد جو نظامی امنیتی

بحران درونی برسر شکست برجام – تشدید هراس رژیم و ادامه تهاجم نماینده آمریکا