رژیم ایران و بازی با آخرین کارتها - قیام ایران

قیام ایران - رژیم ایران و بازی با آخرین کارتها


رژیم ایران در حساسترین لحظات حیات ننگین خود بسر می برد.

و به تعبیری از بادی که کاشته دارد طوفان درو می کند.

رژیم با سه بحران عمده در این ایام درگیر است که هر کدام از آنها به بود و نبودش بستگی دارد.

قیام مردم ایران که رژیم را درزمینه داخلی محاصره کرده است .

جنبش و انقلاب عراق و لبنان بر علیه حاکمیت دست نشانده و دست ساز رژیم که جزو موئلفه های اصلی قدرت رژیم محسوب می شوند .

و بحران بین المللی که همان داستان ادامه برجام و تحریمهای آمریکا است .

که در بین این بحرانها اصلی ترین آن همان قیام مردم ایران است ........

مطالب مرتبط:

تصویری از انقلاب عراق – قیام ایران

فراخوان کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر عراق برای اخراج رژیم ایران

[caption id="attachment_279781" align="alignnone" width="530"]رژیم ایران و بازی با آخرین کارتها - قیام ایران رژیم ایران و بازی با آخرین کارتها - قیام ایران[/caption]
لطفا به اشتراک بگذارید: