شعار دانشگاه تهران ۱۶ آذر: سرکوب‌تون کاری نیست، مقاومت زندگی است

دانشگاه ۱۶ آذر


شعار دانشگاه تهران: سرکوب‌تون کاری نیست، مقاومت زندگی است


استمرار قیام ایران


دانشگاه تهران: سرکوب آخر راه نیست مبارزه رهاییست


سرکوب‌تون کاری نیست مقاومت زندگی است.

شعارهای روز دانشجو علیه حضور رئیسی جلاد

رئیس قضائیه خامنه ای

دانشگاه تهران -۱۶آذر۹۸

شعار از دانشگاه تهران:‌ قضاییة جلادان مقدمتان خون‌باران

خیابونا خونی شد آزادی قربانی شد

جواب ما تفنگ نیست اینهمه کشته کم نیست

 

اعتراض دانشجویان علیه سرکوب  و چپاول رژیم آخوندی

دانشگاه تهران:‌ شعار:‌  فقر کشتار گرانی  مردم شدن قربانی

 

دانشجویان دانشگاههای تهران، پلی تکنیک

شعارهای میکشم میکشم آنکه برادرم کشت

و برادر شهیدم راهت ادامه دارد سردادند

به بسیج سرکوبگرانه دیکتاتوری آخوندی، از جمله استقرار نیروهای اطلاعاتی و انتظامی و چماقداران بسیجی

و لباس شخصی خامنه ای در اطراف دانشگاه تهران و دانشگاه پلی تکنیک،

دانشجویان این دانشگاه ها در بزرگداشت ۱۶ آذر روز دانشجو در محوطه دانشگاه دست به تجمع زده

و شعارهای می کشم می کشم در حمایت از قیام سراسری مردم ایران،

همبستگی با قیام آفرینان و شهیدان و علیه رژیم آخوندی سر دادند.

در دانشگاه تهران، دانشجویان ضمن فراخوان به آزادی زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان قیام، شعار می دادند:

دانشگاه تهران «خیابونا خونی شد آزادی قربانی شد،»،

«زندان تفنگ و باتوم نمی نیشنیم ما آروم»، «میکشم میکشم آنکه برادرم کشت»

«سرکوب آخر راه نیست مبارزه رهاییست»، «سرکوب تون کاری نیست مقاومت زندگی است»،

«حراست دانشگاه شعبه اطلاعات»، «کلاس درس خالیه  دانشجو زندانیه»،

«جواب ما تفنگ نیست  این همه کشته کم نیست»،«دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد»،

رئیسی سردژخیم قضاییه آخوندها در دانشگاه تهران


از آنجایی که قرار بود آخوند ابراهیم رییسی، سردژخیم قضاییه آخوندها

به دانشگاه تهران برود دانشجویان شعار میدادند «قضاییه جلادان مقدمتان خون‌باران».

نیروهای سرکوبگر که از خشم  و نفرت دانشجویان از این آخوند جنایتکار وحشت داشتند،

رییسی را مخفیانه وارد دانشگاه کردند و از ورود دانشجویان، به سالن محل سخنرانی وی جلوگیری کردند

و شماری از مزدوران مورد اعتماد را به صورت دست چین شده با چند اتوبوس از خارج دانشگاه به این سالن بردند.

دانشجویان در دانشگاه امیر کبیر ( پلی تکنیک تهران ) نیز در تجمع خود بمناسبت ۱۶ آذر  با تاکید بر ادامه راه شهیدان قیام،

شعارهای آزادی زندنیان سیاسی و دانشجو می میرد ذلت نمی پزیرد سردادند:

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد

دانشجوی باغیرت حمایت حمایت

برادر شهیدم راهت ادامه دارد