زیر ذره‌بین ذوالقرنین-فرمانروایی دادگستر ،فرمانروایی آگاه به دانش زمان

فرمانروای پیروز می دانست سارد نهایت لیدیا نیست چرخ ارابه های لشکر او باز هم به سوی غرب چرخید تا اینکه خورشید را دید که در حال فرو رفتن در دریایی تیره و گل آلود است .


زیر ذره‌بین ذوالقرنین-فرمانروایی دادگستر ،فرمانروایی آگاه به دانش زمان

سر برنده نیزه ها

پهنای براق سپرها

مصاف هزاران شمشیر ونیزه

گردبادی از انسان های صف کشیده در برابر یک دیگر ، طوفانی از شرق که لیدیا را در می نوردد.

آنگاه که قرمانروای پیروز ،سارد این بزرگ شهر لیدیا را تسخیر کرد خورشید به افق نزدیک گشته بود.

فرمانروای پیروز می دانست سارد نهایت لیدیا نیست .

چرخ ارابه های لشکر او باز هم به سوی غرب چرخید.

تا اینکه خورشید را دید که در حال فرو رفتن در دریایی تیره و گل آلود است .

آنگاه که فرمانروای کبیر در ساحل غربی لیدیا از حرکت باز ایستاد او رفت تا باقی جهان را تسخیر کند .

فرمانروایی دادگستر ،فرمانروایی آگاه به دانش زمان ،بر پا دارنده سدی سدید ،فرمانروایی مقتدر ،

ذولقرنین.


و از تو ای پیامبر در باره ذولقرنین می پرسند بگو سرگذشتی از او برایتان خواهم گفت .

سال ۵۶۰ پیش از میلاد ، اینجا سرزمینی بین دو دریا است ،

سرزمینی که دو قوم آنرا به نام خود کردند قوم ماد در شمال ،در حالی که همدان مرکز آن است ،

قوم پارس در جنوب آنجا که آنشان را پایتخت خود کرده است

کمبوجه اول شاه پارس با ماندانا دختر پادشاه ماد ازدواج کرد فرزند آنان کوروش نام گرفت .

هروددت تاریخ نگار یونان باستان گفته است دست سرنوشت کوروش را از مادر و پدر جدا کرد .

و کوروش تا ۱۴ سالگی توسط چوپانی به نام میتراداد وهمسرش سپاکو بزرگ شد.

گذر شگفت از شاهزادگی تا چوپانی ، اما بر اثر یک رخداد بار دیگر کوروش به مادر و پدر رسید.

او که درد ورنج زندگی مردم محروم را لمس کرده بود،


پس از مرگ کمبوجه اول به فرمانروایی رسید.

فرمانروایی که ماد و پارس را با یکدیگر متحد کرده نامی بر این سرزمین آنها نهاد.

که تا به امروز یکی از تاثیر گذارترین نامها بر برگهای تاریخ بشریت است .

سرزمین تلاطم ها ، سرزمین دگرگونی ها ، سرزمینی که  بارها آتش گرفت اما از خاکستر خود بر خواست.

تاریخچه حقوق بشر با منشورکوروش

کوروش فرمانروایی دادگستر

[caption id="attachment_267514" align="alignnone" width="536"]فتح بابل توسط کوروش فتح بابل توسط کوروش[/caption]