به‌یاد پدر طالقانی روح راستین انقلاب ضدسلطنتی

به‌یاد پدر طالقانی روح راستین انقلاب ضدسلطنتی

به مناسبت سالگرد فقدان دریغ‌انگیزش در ۱۹ شهریور ۱۳۵۸

صبح روز ۱۹شهریور ۱۳۵۸ پدر طالقانی

این روح بزرگ و راستین انقلاب ضدسلطنتی پس از ۴۰سال مبارزه مستمر

علیه دیکتاتوری و استبداد و تحمل سالها رنج تبعید و زندان از دامان پرمهر خلق بسوی ابدیت پرکشید.

از سخنان مسعود رجوی در مراسم پدر طالقانی

حالا معلم، رهبر و فرمانده ما به خاک افتاده است و به خدا پیوسته…

راستی بچه ها چطور باور کنیم که بی پدر شدیم، آقای ما مرده، نه نه، مگه میشه همچین پدری بمیره، نه، کفش و عصا و سلاحش رو همونطوری دم در بگذارین، حاضر و آماده ، پدر طالقانی باز میگرده، اگر کسی پرسید کی میاد؟ بگین وقت بهار بگین موقع لاله زار وقتی لاله ها دوباره به گل نشستند، اگر بازهم پرسیدند کجا میشه دیدش و کجا میشه پیداش کرد، از اون جا که گفتیم روح مجسم انقلاب ما بود بگین توی چشمه سارها اون جا که ماهی های سیاه کوچولو گستاخی می کنند و خلاف جریان شنا می کنند، اون جا میشه دیدش، در هر کجا که ابوذری هست و اعتراض در هرکجا که مالکی هست و شمشیر در هرکجا که مالکی هست و شمشیر از نیام کشیده، در هرکجا که علی وار چهرة راستین اسلام و تفسیر واقعی قرآن هست، وقتی که میخروشیم میجنگیم و وقتی که می فهمیم.

....

مطالب مرتبط:

یاد پدر طالقانی روح راستین انقلاب ضد‌سلطنتی، گرامی‌باد

به یاد پدر طالقانی روح راستین انقلاب ضد سلطنتی در سالگرد فقدان دریغ‌انگیزش در ۱۹ شهریور۵۸