هفده شهریور سالروز کشتار وسیع مردم بی‌دفاع به فرمان شاه خائن

هفده شهریور سالروز کشتار وسیع مردم بی‌دفاع به فرمان شاه خائن

۱۷ شهریور، یادآور جمعه سیاه تهران است.‌

روزی که در آن دیکتاتوری منفور سلطنتی برای حفظ حکومت خود،

دست به کشتار توده‌های بی‌سلاح و بی‌دفاع مردم زد. رژیم شاه که تا این روز دست به هر مانوری زده بود که مانع گسترش قیام توده‌یی گردد، با چهره واقعی خود در مقابل مردم بی‌دفاع ظاهر شد. اما این  کشتار خشم ملت را بیش از پیش شعله‌ور ساخت و سکوت مدعیان و غاصبان رهبری قیام و به‌طور مشخص خود خمینی در برابر این جنایت خلق ما را مأیوس نکرد و  مردم با پایداری و فداکاری  بیشتر، با عبور از این نقطه عطف، شور و حرکت جدیدی به قیام خود دادند به‌طوری که به‌سرعت طومار دیکتاتوری سلطنتی را درهم پیچیده و روانه زباله‌دان تاریخ نمودند.

یاد شهدای گرانقدر ۱۷شهریور و دیگر شهدای به‌خون‌خفته خلق گرامی باد.

به گزارش شاهدان عینی:


حدود ساعت ۳۰: ۷ یکی از فرماندهان نیروهای نظامی که بخشی از میدان را گرفته بودند با بلندگوی دستی از جمعیت خواست تا متفرق شوند.


فرمانده در سخنانش گفت که دولت از ساعت ۱۲ شب در تهران حکومت نظامی اعلام کرده و تجمع بیش از سه نفر ممنوع است. حدود ده دقیقه بعد آن سخنان را تکرار کرد اما جمعیت وقعی ننهاد. همان فرمانده فرمان آماده‌باش به نیروهای تحت امرش را صادر کرد. حدود ساعت ۴۵: ۷دقیقه صبح بود که فرمان شلیک داده شد.تصور آن بود که شلیک هوایی است، عده‌یی روی شکم خوابیدند و آنها که تیر خوردند هم به زمین افتادند،


اما فریاد سوزش و درد تیر خورده‌ها وضعیت را عوض کرد.


دیگر کسی نخوابیده بود، همه برخاسته بودند.


عده‌یی به فکر نجات مجروحان بودند، برخی را شهیدان را روی دوش گرفتند و بسیاری در بهمن روییدند.


فرمانداری نظامی تهران آمار ۸۷ کشته و ۲۰۵ مجروح را تأیید کرد.

هفده شهریور سالروز کشتار وسیع مردم بی‌دفاع به فرمان شاه خائن

مطالب مرتبط:

۱۷شهریور- کشتار مردم بی‌دفاع تهران به‌ فرمان شاه خائن

روزها و یادها – هفته سوم شهریور ماه ۱۳۹۸