سالگرد کودتای ننگین استعماری ارتجاعی علیه دولت ملی دکتر مصدق در سال۱۳۳۲

سالگرد کودتای ننگین استعماری ارتجاعی علیه دولت ملی دکتر مصدق در سال۱۳۳۲

۲۸مرداد

سالگردکودتای ننگین استعماری ارتجاعی

علیه دولت ملی دکتر مصدق در سال۱۳۳۲

بیست و هشتم مرداد ماه,

سالگرد کودتای سیاه و ننگینی است که در سال ۱۳۳۲ با همدستی مثلث شوم سلطنت، ارتجاع و استعمار، صورت گرفت

و به حکومت دکتر محمد مصدق،

تنها حکومت ملی پس از مشروطه در ایران پایان داد.


از صبح ۲۸ مرداد

اوباشی که توسط طراحان کودتا بسیج شده بودند، با چوب و چماق و طپانچه به خیابانها ریختند

و حوالی ظهر نظامیان کودتاچی ساختمان رادیو در میدان ارک را به تصرف خود درآوردند.

در ساعت ۳.۵ بعد از ظهر اطلاعیه زاهدی که سقوط دولت دکتر مصدق و انتصاب خود به نخست وزیری را اعلام میکرد از رادیو پخش شد.

همزمان کودتاچیان با تانک و زرهپوش

اقامتگاه دکترمصدق را محاصره کرده و بارگبار مسلسل و شلیک گلوله های تانک مورد حمله قرار دادند.

مصدق بر اثر اصرار و فشار یارانش و در حالی که چندین تیر به در ودیوارهای اطاق اقامت او خورده بود توسط آنان از اقامتگاه خارج و روز بعد دستگیر شد.

شاه که چند روز قبل به خارج گریخته بود، به ایران بازگشت و بدین ترتیب دیکتاتوری سلطنتی برای ۲۵ سال دیگر بر ایران حاکم شد.

پس از کودتا, آخوند کاشانی بلافاصله طی اطلاعیه‌ای پشتیبانی خود را از دولت نظامی سرلشکر زاهدی اعلام کرد.

دکتر مصدق:

این ملت آنجا که پای شرافت واستقلال مملکت در میان باشد مرگ را بر زندگانی آلوده به ننگ و رسوایی ترجیح میدهد و به هیچ قیمت از ادامه نهضتی که آنرا به بهای خون فرزندان خود خریده است باز نخواهد ایستاد .

دکتر مصدق:

« فرزندان عزیز وطن، با چشمان باز و بیدار مراقب سرنوشت خانه کهنسال خود باشید تا مبادا تاریخ فردا از نسل امروز به زشتی یاد کند».

سالگرد کودتای ننگین استعماری ارتجاعی علیه دولت ملی دکتر مصدق در سال۱۳۳۲

مطالب مرتبط:

به یاد یک بزرگ مرد ایران محمد مصدق

۲۸مرداد تکرار و هشدار نُخبه‌کشی در تاریخ ایران