تجمع اعتراضی اپراتورهای پست فشار قوی در تهران  • صبح روز یکشنبه 5 شهریور حدود سیصدتن از اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق سراسر کشور به تهران آمدند و در مقابل وزارت نیروی کابینه آخوند روحانی تجمع اعتراضی برگزار کردند.
معترضان می گویند به نمایندگی از طرف 8 هزار اپراتور فشار قوی به تهران آمدیم تا برای چندمین بار با برگزاری تجمع، پیگیر حقوق قانونی خود باشیم.
لطفا به اشتراک بگذارید: