روزها و یادها – هفته اول مرداد ماه ۹۸

۳۰ تیر ۱۳۳۱قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق پیشوای جنش ضد استعماری ایران


۳۰ تیر سالگرد قیام پیروزمندانه مردم ایران در سال ۱۳۳۱به طرفداری از پیشوای جنبش ضداستعماری میهنمان دکترمحمدمصدق است که به شکست شاه خائن و فراری شدن نخست وزیر انتصابی او قوام السلطنه انجامید.

[caption id="attachment_246605" align="alignleft" width="300"]حمایت مردم از مصدق حمایت مردم از مصدق[/caption]

در چنین روزی شاه خائن که می‌رفت با نمایش قدرت پوشالی خود درزیر برق سرنیزها و یورش تانکها و مزدوران مسلح خود به مردم بی‌دفاع، توطئه ننگین خود و اربابانش را به پایان برساند و با سرکوب جنبش ملی و در راس آن دکترمحمد مصدق پایه‌هی حکومت خودکامه خود را تحکیم بخشد با امواج خشمگین مردم و فریادهای یامرگ یا مصدق آنها که خیابانهای تهران را به لرزه درآورده بود مواجع شد.

سرانجام علی‌رقم ریختن خون پاک دهها تن از تظاهرکننده‌ها و مجروح ساختن صدها تن دیگر ازآنان شاه مجبور به عقب نشینی و تسلیم در برابر خواست مردم و تن دادن به شرایط نخست وزیری دکترمصدق گردید.


اول مرداد ۱۳۵۸ انتشار اولین شماره نشریه مجاهد ارگان سازمان مجاهدین خلق ایران


‌«نشریه‌ی مجاهد»، از دوران مبارزه با دیکتاتوری شاه سابقه دارد. اما انتشار وسیع آن، پس از پیروزی انقلاب ضد‌سلطنتی آغاز شد.

روز اول مرداد سال ۱۳۵۸ نشریه‌‌‌‌‌‌‌ مجاهد اولین شماره‌‌‌‌‌‌‌خود را پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی منتشر ساخت. نشریه مجاهد ارگان سازمان مجاهدین خلق ایران، بیانگر نقطه نظرات این سازمان بود و به‌دلیل نقش آگاه کننده و افشای دیکتاتوری ولایت فقیه به‌سرعت در میان اقشار جامعه نفوذ پیدا کرد و شمارگان آن به‌بیش از ۶۰۰هزار نسخه در هفته رسید.

[caption id="attachment_246607" align="alignleft" width="300"]نشریه مجاهد نشریه مجاهد[/caption]

مرکز چاپ نشریه مجاهد بارها مورد حمله چماقداران ارتجاع قرار ‌گرفت، هزاران هوادار مجاهدخلق به‌دلیل فروش این نشریه از عوامل خمینی کتک خوردند یا به‌زندان ‌افتادند و پس از ۳۰ خرداد ۶۰ اغلب آنها که هنوز درزندان بودند، اعدام شدند.

طی دو و نیم سال پس از انقلاب ضد سلطنتی، تا سرفصل سی خرداد سال ۶۰ ، نشریه مجاهد نقش برجسته ای در مبارزات سیاسی مردم ایران علیه رژیم ارتجاعی حاکم، ایفا کرد. پس از ۳۰ خرداد سال ۶۰ و آغاز سیاه‌ترین سرکوب در ایران، نشریه‌‌‌‌‌‌‌ مجاهد تعطیل شد اما مجددا در سال ۶۱ انتشار خود را ازسر گرفت.
دوم مرداد ۱۳۷۹ در گذشت احمد شاملو شاعر شهیر ایران


شاملو در ۱۳۴۴ با آغاز مبارزه‌ی مسلحانه علیه رژیم شاه، و تاسیس سازمانهای انقلابی همچون سازمان مجاهدین خلق ایران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، اشعار بسیاری را در ستایش و پشتیبانی از مجاهدان و مبارزان سرود.

[caption id="attachment_246608" align="alignleft" width="256"]شاملو شاملو[/caption]

با سرقت رهبری قیام ضد سلطنتی توسط خمینی، شاملو به دفاع از آزادی و حمایت از پیشتازان آن و بخصوص مجاهدین پرداخت.

شاملو در باره‌ی حاکمیت خمینی در کتاب جمعه مورخ مرداد ۱۳۵۸نوشته بود «روزهای سیاهی در پیش است . دوران پر ادباری که اگر چه منطقا عمری دراز نمی تواند داشت ، از هم اکنون نهاد تیره خود را آشکار ساخته است.» اکنون ما در آستانه طوفانی رونده ایستاده‌‌ایم بادنماها ناله‌کنان به حرکت درآمده‌اند و غباری طاعونی از آفاق برخاسته است.

شاعر بزرگ میهن ما احمد شاملو بهمراه شادوران غلامحسین ساعدی و دکترمنوچهر هزارخانی و چندتن دیگرازنویسندگان وشعرا درآستانه‌ی ۴ خرداد۱۳۶۰ پیام مشترکی برای مسعود رجوی فرستاند.در آن پیام چنین آمده بود.

«مجاهد خلق مسعود رجوی، چهارم خرداد روز شهادت محمد حنیف نژاد، سعید محسن، علی‌اصغر بدیع زادگان، عبدالرسول مشکین فام، و محمود عسگریزاده، بنیان‌گذاران سازمان انقلابی مجاهدین خلق ایران است.

یادآوری اینروز برای مردم ما وهمه‌ی مشتاقان آزادی واستقلال ایران فرصتی است دربزرگداشت خاطره‌ی همه‌ی شهدای انقلابی خلق، و برای شما وهرزمانتان، که فعالانه راه آن مجاهدین شهید را می‌پویید.

به ویژه تجدید عهدی است با آرمانهای مردان وزنان از خود گذشته‌ای که برای رهایی ایران بپاخاستند و با ایثار جان خویش، سنگ بنای جنبشی انقلابی را درزمین میهن ما استوار کردند. برای ما فرصتی مغتنم است که در بزرگداشت این روز تاریخی و این تجدید عهد با شما و همه‌ی همرزمان مجاهدتان،سهیم و شریک باشیم.»

مسؤل شورای ملی مقاومت ایران آقای مسعود رجوی در پیام تسلیت خود به‌مناسبت درگذشت شاملو نوشت بی‌گفتگو، شاملو، از بزرگترین شاعران معاصر ایران و جهان است.اما فراتر از همه‌‌‌‌‌‌‌چیره‌دستیها و نبوغ شعری و ادبی، به‌راستی آن‌گاه که شاملو با عاطفه و احساس شگفت خود در توصیف ”روزگار غریب” و توصیف شهیدان و قهرمانان می‌سرود، آتش به‌جان می‌زد از زیبرم و مهدی رضایی تا حنیف‌نژاد و گلسرخی و اشرف و موسی و آذر و شهیدان ۳۰خرداد. از نازلی تا ابراهیم درآتش و شبانه و بچه‌های اعماق و خطابه‌‌‌‌‌‌‌تدفین به‌‌یاد همه ‌‌‌‌‌‌‌شهیدان بهمن. در وصف میلیشیای مجاهدین که در فردای ۳۰خرداد با مشتهای گره کرده و شعار آزادی، حتی بدون دادن اسمهایشان به‌دشمن، سرودخوانان به‌جوخه‌های اعدام شتافتند، شاملو سرود به شوق زندگی آواز می‌خواندند و تا پایان به‌راه روشن خود با وفا ماندند” و افزود ”تو در من زنده‌ای، من در تو، ما هرگز نمی‌میریم ـ از آن ماست پیروزی.

و اکنون شاعر شاعران احمد شاملو، خود در فرهنگ و ادب ایران، در مقاومت مردم ایران و در عاطفه و احساس و شعر مقاومت زنده و جاری است.
چهارم مرداد ۱۳۶۰شهادت مجاهد قهرمان محمدرضا سعادتی


دستگیری و شهادت مجاهد قهرمان محمدرضا سعادتی، چیزی جز گروگانگیری رذیلانه خمینی از مجاهدین برای وادار کردن انها به‌تمکین از ولایت دجالگرایانه خمینی نبود.

مجاهد شهید، محمدرضا سعادتی نخستین افشاگر بساط شکنجه و شلاق و سیاهچال‌های خمینی دجال شد.

[caption id="attachment_139010" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها هفته اول مرداد شهادت مجاهدخلق محمدرضا سعادتی [/caption]

او که همرزم گلسرخ انقلاب، مهدی رضائی بود، پس از هفت سال شکنجه در زندان‌های ساواک شاه، در آستانه‌ی پیروزی قیام ضدسلطنتی بدست توانای خلق از زندان آزاد شد، اما کمتر از دو ماه و نیم پس ازپیروزی به اتهام خمینی‌ساخته‌ی جاسوسی، دستگیرشد.

نسبت دادن اتهام دروغین جاسوسی به‌نفع شوروی, آن هم به یک مجاهد خلق، همه نیروهای سیاسی را بر آشفت و به‌اعتراض و تظاهرات و محکوم کردن این تهمت بر انگیخت.

پدر طالقانی این اتهام را به‌سخره گرفت و به‌طعنه گفت معلوم نیست که چرا در این کشور بیش از ۵۰سال است فقط جاسوس شوروی می‌گیرند‌ !

این یکی از اولین توطئه‌های رژیم آخوندی، علیه مجاهدین بود.

کشاکش دامنه‌داری میان مجاهدین و خمینی دراعتراض به دستگیری سعادتی آغاز شد. این کشاکش به یکی از مهمترین زمینه‌های افشای ماهیت ارتجاع حاکم برای توده‌های مردم تبدیل شد

تبلیغات و لجن پراکنی‌های ارتجاع خمینی، در اثر افشاگری‌های مجاهدین و اعتصاب غذای پنجاه روزه و مقاومت قهرمانانه‌ی سعادتی خنثی شد.

اعتراضات و تظاهرات صدهزار نفره‌ی مردم تهران در حمایت از مجاهد قهرمان محمدرضا سعادتی، رژیم را به شکست و رسوائی کشاند.

چند ماه بعد از شروع جنگ ایران و عراق، رژیم خمینی فرصت را غنیمت شمرد و سعادتی را در بیدادگاه ضدانقلابیش به ده سال حبس محکوم کرد. اما به این هم بسنده نکرد و در روز چهار مرداد ۱۳۶۰، با انتقام‌کشی سبعانه‌ای سعادتی قهرمان را به جوخه‌ی اعدام سپرد.

سعادتی یک از نخستین شهیدانیست که قاتلان ولایت فقیه با دست بازی که از سوی خمینی داشتند با تصمیم جلادانی همچون لاجوردی جلاد تیرباران شدند و خونشان در جنبش دادخواهی ایران همچنان تا محاکمه قاتلان می‌جوشد.

یک از دشخیمان رژیم آخوندی بنام پاسدار احمد قدیریان در خبرگذری حکومتی تسنیم
پنجم مرداد ۱۳۶۷ آغاز قتل‌عام زندانیان سیاسی مجاهد


خمینی ضدبشر پس از سرکشیدن جام زهر آتش‌بس و در حالی که لرزه‌ی سرنگونی به ارکان رژیمش افتاده بود، دست به قتل‌عام بیش از ۳۰ هزار تن از زندانیان سیاسی مجاهد زد.

[caption id="attachment_139011" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها هفته اول مرداد  شروع قتل عام زندانیان سیاسی مجادین توسط خمینی ضدبشر[/caption]

اکثر قریب به اتفاق این زندانیان را هواداران مجاهدین تشکیل می‌دادند که از سال ۵۹ و ۶۰ به بعد در اسارت بودند وبعد از باصطلاح محاکمه در بیدادگاههای ضدشرع، دوران محکومیت خود را سپری کرده بودند.لطفا به اشتراک بگذارید: