روزها و یادها - هفته اول تیرماه ۹۸

هشتم تیرماه ۸۸ در گذشت فروغ حسنی، مادر مجاهد شهید ندا حسنی


زنده یاد فروغ حسنی، مادر مجاهد قهرمان ندا حسنی، یکی از زنان قهرمانی بود که پس از سالها یاری مقاومت و مبارزه در هواداری از مجاهدین خلق ایران، سرانجام در هشتم تیرماه سال ۸۸ درگذشت و به خیل جاودانه فروغها و شهدای راه آزادی پیوست.

[caption id="attachment_129112" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها هفته اول تیر درگذشت فروغ حسنی [/caption]فرزند قهرمان او ندا حسنی، در دوم تیرماه سال ۱۳۸۲، در اعتراض به توطیه هفده ژوئن علیه مقاومت ایران، خود را به آتش کشید و جان در راه دفاع از مقاومت و آزادی ایران فدا کرد.

درسالگرد پرکشیدن این مادر قهرمان و این استوار مجاهد راه آزادی به روان تابناک او و ندای قهرمانش درود می‌فرستیم.


هشتم تیر سال ۱۳۵۵، درگیری و شهادت فدایی خلق حمید اشرف و همرزمان قهرمانش


هشتم تیر ۱۳۵۵ فدایی شهید حمید اشرف یکی از رهبران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به همراه ده تن از همرزمان قهرمانش در محاصره ساواک شاه خائن قرار گرفتند. آنان در نبردی نابرابر،تا آخرین نفس در برابر مزدوران ساواک مقاومت کردند و سرانجام قهرمانانه به شهادت رسیدند.

[caption id="attachment_129114" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها هفته اول تیر فدایی خلق حمید اشرف [/caption]

آنان با رزم و خون خود بر سازش ناپذیری خلق قهرمان و فرزندان انقلابی و پاکبازش گواهی دادند. آنچه حرکت انقلابی آن فرزندان جان بر کف خلق را درآن سالها برجسته و ممتاز می ساخت، همانا مرز بندی قاطع با اپورتونیسم راست و شاخص آن حزب خیانت پیشه توده بود خط مشی ای که بالاخص در وفاداری چریکهای فدایی به خط مشی انقلابی مسلحانه تجلی می یافت. خط مشی ای که درستی آن، دو سال بعد از شهادت آن قهرمانان، با سقوط دیکتاتوری سلطنتی به اثبات رسید. و بی شک خون آن قهرمانان، در راهگشایی مبارزه مردم علیه استبداد سلطنتی نقش مهمی داشت.

در سالگرد شهادتشان، یاد فدائیان قهرمان، حمید اشرف، محمد حسینی حقنواز، محمد مهدی فرقانی، یوسف قانع خشکه بیجاری، فاطمه حسینی، طاهره خرم، غلامرضا لایق مهربانی، طهماسب وزیری، رضا یثربی، غلامعلی خراط پور، و عسگر حسینی ابرده را گرامی می داریم.
همه چیز بااین صحنه شروع شد صبح روز ۲۷ خرداد ۱۳۸۲ (پاریس ۱۷ ژوئن۲۰۰۳)


رئیس سازمان امنیت فرانسه DST گفت ما سازمان مجاهدین خلق ایران را متلاشی کردیم.

حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت آخوندها ضمن استقبال از آن تهاجم غافلگیرانه گفت: ما از مدتها قبل انتظار داشتیم مقامهای فرانسوی با مجاهدین برخورد کند.

وزیرکشور فرانسه می‌گوید جرم مریم رجوی تهدید تعادل قوای فعلی جهان است.

ژن‌کلود موریس سردبیر نشریه معروف «ژورنال دودیمانش» سالها بعد افشا می‌کندکه تمامی داستان حاصل یک زدو بند کثیف بین آخوندهای حاکم بر تهران و دولت وقت فرانسه به رهبری ژاک شیراک بوده و نه بیشتر

در تقریبا تمامی پایتختهای عمده اروپایی تحسن و اعتصاب غذای ایرانیان فضای رسانه‌ای اروپا را تحت و شعاع قرار می‌دهد.

[caption id="attachment_129117" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها هفته اول تیر مجاهدان شهید صدیقه مجاوری و ندپا حسنی [/caption]

اما آنچه که نوری که به ظلمت‌کده استعمار افکنده و وجدانهای شهروندان اروپایی را نصبت به توطئه هوشیار می‌کند، نوریست که از پیکرهای مشعلهای انسانی پرتو افشان می‌شود.

ندا حسنی متولد ۱۳۵۶ درتهران که عمویش مجاهد قهرمان محمود حسنی در قتل عام ۶۷ سربه‌دار شده پیشتاز آن مشعلهای انسانی بود.

پس از ندا خواهرمجاهد صدیقه مجاوری بزرگ ستاره‌ای بی نام و نشان از مسئولان سازمان مجاهدین نوری دیگر می‌افروزد و پس از او یکی دیگر و یکی دیگر تا جهان بیدار می‌شود و توطئه خنثی می‌شود.

۹۸
لطفا به اشتراک بگذارید: