دیدار عماد رام با رهبر مقاومت در اشرف

یاد استاد عماد رام هنرمند ارزنده مقاومت ایران گرامی باد


کلیپ چهارم


کامیار ایزد پناه -درسال ۷۳ همراه عماد ودیگر هنرمندان مقاومت سفری داشتیم به اشرف جایی که عماد برای اولین بار به دیدار رهبر مقاومت میرفت وازنزدیک بارزمندگان ارتش آزادی آشنا بشود وحقیقتا عماد پس از این دیدار مثل عاشق شیدا شده بود.

خاطره زنده یاد هنرمند بزرگ عماد رام

به مناسبت درگذشت عماد رام هنرمند مقاومت ایران

گرامی باد خاطره هنرمند ارزنده مقاومت ایران
لطفا به اشتراک بگذارید: