به یاد استاد بهرام عالیوندی هنرمند آزاده ایران

به مناسبت سالروز درگذشت استاد بهرام عالیوندی


آقای عالیوندی:

من ضمن کشیدن این تابلو به چیزی فکر نمی کردم طرح معینی در ذهن نداشتم قلم را گذاشتم روی بوم ، بقیه راه را قلم رفت و من دنبالش کردم .

مریم رجوی:

استاد بهرام عالیوندی انسانی وارسته ، متواضع ، معتقد به آرمان آزادی ، عضو و همراه مقاومت و دوستدار پیشتازان آزادی ،

در شهر اشرف و لیبرتی ، در تمام دوران زندگی پر بارش فعال و پر تلاش بود و تمام سعی خود را می کرد که هنر ازاد را به تصویر بکشد.

هزار خانی :

روزی سر یک از تابلوهایش گفت ، من ضمن کشیدن این تابلو به چیزی فکر نمی کردم ،

طرح معینی در ذهن نداشتم قلم را گذاشتم روی بوم ، بقیه راه را قلم رفت و من دنبالش کردم .

در مورد یک دیگر از تابلوهایش گفته بود :جنگ بین نور و ظلمت است و سرانجام این نور بر تاریکی پیروز می شود.

کامیار ایزد پناه:

ساده ، صمیمی ،سرشار از عشق به میهن ،پر از فداکاری ،سخت کوش و مهربان وجاودان .

هر کسی که با استاد عالیوندی حتی اگر در برحه ای کوتاه رابطه داشت. براستی می داند ،

گواه روح و شخصیت مهربان ،دلسوز ،صادق ،سریح ،بی غلل و غش،

پر عطوفت سرزنده با نشاط، و در عین حال مقام و جدی ،پایبند و وفادار به آرمانش.

مطالب مرتبط:

روزها و یادها هفته اول خرداد

[caption id="attachment_232865" align="alignnone" width="572"] به مناسبت سالروز درگذشت استاد بهرام عالیوندی ـ ۳۱ ۰۲ ۱۳۹۸[/caption]
لطفا به اشتراک بگذارید: