روزها و یادها- هفته سوم فروردین

۱۹ فروردین۹۰ حماسه پایداری مجاهدین در اشرف


از روز ۱۴ فروردین ۹۰ مالکی دست پرورده رژیم آخوندی برای اجرای طرح حمله و کشتار جدید در اشرف آماده سازیهای خود را شروع کرده و با آوردن زرهی قسمتهای شمالی قرارگاه را اشغال کرد.

[caption id="attachment_223774" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها- هفته سوم فروردین                                               حماسته پایداری مجاهدین در اشرف                  [/caption]

از غروب ۱۸ فروردین ورود نیروهای جدید تحت امر مالکی به اطراف اشرف شروع شد.در ساعت ۴.۴۵ دقیقه صبح جمعه ۱۹ فروردین حمله نیروهای جنایتکار با نفربر و هاموی از سمت شمال اشرف آغاز گردید.

اما آنان با مقاومت قهرمانانه اشرفیان مواجهه شدند پس از شش ساعت نبرد نابرابر با بکارگیری انبوهی زرهی و چندین گردان و با شلیک تیر مستقیم و زیر گرفتن نفرات با هاموی شمال اشرف را اشغال و در شمال خیابان اصلی اشرف مستقر شدند در این تهاجم ۳۶ تن از اشرفیان از جمله ۸ تن از خواهران قهرمان به شهادت رسیدند.

شمار مجروحان به ۳۵۰ تن رسید و شش مجروح را نیز نیروهای مالکی به گروگان گرفتند.

در آن حمله شماری از پاسداران نیروی تروریستی قدس شرکت داشتند. آنان به زبان فارسی به مجاهدان فحاشی می‌کردند.

تهاجم به اشرف بلافاصله به خبر مهم تقریبا تمامی خبرگزاریهای بین المللی و عربی تبدیل شد.

مجاهدین با پایداری خود آن حمله را ناکام گذاشتند. پایداری مجاهدان صحنه سیاسی را چرخاند و حقانیت مقاومت ایران، چنان درخشید که جهانی را به یاری مقاومت برانگیخت.

۲۰ فروردین ۱۳۵۹، رژه‌ی میلیشیا در تهران و مراکز برخی استانها


دانش آموزان، دانشجویان و کارگران جوان و انقلابی هوادار مجاهدین در بهار ۵۹  اولین  دسته‌های میلیشیا را در تهران و چند شهر دیگر بنا نهادند.

[caption id="attachment_223793" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها- هفته سوم فروردین                                     رژه میلیشا در تهران و مراکز برخی استانها            [/caption]

آنها انتخاب کرده بودند که  برای آزادی مردمشان  هیچ چیز برای خودشان  نخواسته باشند.

این جوانان پر عزم و اراده، نیات و اعمال ضد مردمی و ضد آزادی خمینی و مرتجعان سارق انقلاب مردم را افشا کردند و در برابر استقرار استبداد مطلقه ی ولایت فقیه، که خمینی آرزوی آن را در سر پروده بود، ایستادند.  بعدها ارتش آزادیبخش ملی، تکامل یافته‌ی همین ارتش بهار شد.