وقایع مهم در تاریخ در هفته اول فروردین-روزها و یادها

۲ فروردین تا ۵ اردیبهشت- عید‌پاک ، یکی از اعیاد بزرگ مسیحیان


عید‌پاک ، یکی از اعیاد بزرگ مسیحیان است که بنا به‌‌اعتقاد آنان، سالروز احیای حضرت عیسی درسومین روز به‌‌صلیب کشیده شدنش است. و این روز را بعنوان رستاخیز مسیح می‌نامند

[caption id="attachment_219328" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها- هفته اول فروردین                                                عید پاک از بزرگترین اعیاد مسیحیان                             [/caption]

خوشا به حال زحمتکشان برای عدالت!  زیرا که ملکوت آسمان از آن ایشان است.

زمان این عید بر  خلاف سایر اعیاد و مراسم ثابت نیست و هر سال میان دوم فروردین تا پنجم اردیبهشت تغییر می‌کند

آنچه در تاریکی به شما میگویم در روشنایی بگویید،آنچه در گوش می شنوید، بر بامها موعظه کنید... هر که پدر یا مادر را بیش ازمن دوست دارد لایق من نباشد و هر که پسر یا دختر را از من زیاده دوست دارد لایق من نباشد و هر که صلیب خود را برنداشته از عقب من نیاید لایق من نباشد.

مسیحیان هرسال عید پاک را جشن می‌گیرند. قدمت این عید به‌‌ابتدای پیدایش دین مسیحیت می‌رسد و بعد ازتعطیلی یکشنبه‌ها، قدیمی‌ترین جشن مسیحی است.
۷فروردین ۱۳۶۷ عملیات بزرگ آفتاب


۷ فروردین۱۳۶۷ ارتش آزادیبخش ملی ایران طی یک عملیات بزرگ، به قوای مسلح تحت امرخمینی در منطقه‌ی فکه تهاجم کرد و خسارات سنگینی به لشکر ۷۷ زرهی رژیم وارد نمود.

[caption id="attachment_219329" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها- هفته اول فروردین                                                                           عملیات بزرگ آفتاب                            [/caption]

عملیات آفتاب در راستای شعار صلح شورای ملی مقاومت و خط ارتش آزادیبخش مبنی بر متوقف کردن جنگ ضد میهنی خمینی، صورتگرفت، عملیات بزرگ آفتاب در تاریخچه ارتش آزادی، به عنوان نقطه عطفی در بلوغ  جنگ آزادیبخش به ثبت رسید.

پیروزی بزرگ ارتش ازادیبخش در عملیات آفتاب بازتاب وسیعی در سطح جهانی پیدا کرد و رسانه‌های خبری آن را رویدادی با اهمیت تلاقی کردند.

خبرگزاری فرانسه  دهم فروردین گزارش داد، طی بزرگترین تهاجم ارتش آزادیبخش ملی ایران ۱۰ گردان از نیروهای رژیم از هم پاشیده شدند.

در این نبرد حماسی ۳۲ تن از رشیدترین فرزندان خلق سرفرازانه به شهادت رسیدند و خون پاکشان را فدیه صلح و آزادی و رهایی مردم ایران از ظلمات رژیم خمینی کردند.
۱۰ فروردین ۱۳۸۷ درگذشت فریدون آدمیت


فریدون آدمیت یکی از پژوهشگرانی  بود که تقریبا تمام عمرش را صرف نوشتن حقایق مشروطیت و مشروطه خواهان و آزادیخواهان میهن ما کرد.

[caption id="attachment_219330" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها- هفته اول فروردین                                                                                  فریدون آدمیت                                         [/caption]

احمدکسروی و فریدون آدمیت هر دو تاریخ مشروطیت را نوشتند  اما کسروی بیشتر به تاریخ سیاسی مشروطه علاقه‌مند بود و آدمیت به تاریخ فکری و فرهنگی آن، دو منظر و دو زاویه مختلف و در عین حال مکمل. بنابراین می توان گفت روشنگریهای آدمیت، تکمیل کننده تاریخ مشروطیت ایران است.

فریدون آدمیت در ۲۱سالگی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی فارغالتحصیل شد. از سال ۱۳۴۴ تمامِ وقتِ خود را صرف مطالعه و پژویش درباره عصر مشروطیت کرد.

مطالب مرتبط :‌

نبرد آفتاب علیه نیروهای جنگ‌افروز و سرکوبگر رژیم خمینی


مسعود رجوی در تبریز در سال ۵۸چه گفت؟روزها و یادها- هفته چهارم اسفند