پیک بهاری  ۱۳۹۸ نوروز مبارک طنز نوروزی – روز چهارم

پیک بهاری  ۱۳۹۸ نوروز مبارک طنز نوروزی – روز چهارم

طنز مذاکرات مجلس عصاره رذایل یک تاریخ. فینتو نام گذاری سال توسط کدخدا. ترانه شاد و بهاری عیدی من یادت نره. چاقو دسته خودش را نمی برد. گزیده ای از محاکمه ایادی نظام در دادگاه های نظام آخوندی در طنز حکومت حسینقلی. طنز مسابقه پیک بهاری  ۱۳۹۸ نوروز مبارک طنز نوروزی – روز چهارمبزرگ برنده باش با شرکت رائفی پور.

طنز سامانه DDY حول ادعاهای ساخت سامانه ضد موشکی ساخت متخصصان سپاه پاسداران. پاپاراتسی دیدار عظما با بشار اسد، جنتی و مکعب روبیک، رقص پاسدار سلیمانی، اهدا هدیه به جنتی و درگیری های باندی. طنز قیمت انواع گوشت و گوشت جهانگیری و پاچه حسن روحانی و گوشت ران مقام عظما. نمایش طنز رونق اقتصادی شعار سال عظما در وصف شعار سال ۱۳۹۸ ولی فقیه نظام آخوندی. طنز حالا وای کنسرت عظما.

مطالب مرتبط

پیک بهاری ۱۳۹۸ نوروز مبارک بزن بهادر – روز سوم

گفتگوی طنز و نوروزی حشمت خان و آقا مهران