در مقدم بهار و نوروز ۱۳۹۸ – قسمت چهاردهم

در مقدم بهار و نوروز ۱۳۹۸ – قسمت چهاردهم - جشن بزرگداشت سرزندگی ، شادی و نشاط ، و این حقیقتی است که می شود رد پای انرا در تاریخ پر فراز و نشیب ایران زمین دید


در مقدم بهار و نوروز ۱۳۹۸ – قسمت چهاردهم - روز چهارم

سلام به شما هموطنان آزادیخواه

سلام بر همه اشرفی ها و اشرف نشانهای بهار آور

سلام به اعضای کانونهای شورشی

سلام به شعله سازان و شعله آفرینان

نوروز ۹۸ بر همه شما مبارک باد

با مجموعه انیمیشن

آرزوهای کودکان ، برنامه ای از خبرنگاران سیمای آزادی

ترانه عاشقان  از خانم مرجان

جشن بزرگداشت سرزندگی ، شادی و نشاط ، و این حقیقتی است که می شود رد پای انرا در تاریخ پر فراز و نشیب ایران زمین دید در ادیان باستانی ما هم همیشه از خدا  به عنوان آفریننده  زمین و زمان و شادی نام برده شده و مردم بخاطر ان شکر گذار ی می کنند  نوروز به عنوان یک عید با اساطیر میهن ما پیوند خورده و حتی در خیلی از افسانه ها رد پای آنرا می شود دید

می گویند نوروز روزی است که در آن خداوند عالم را آفرید و حتی آنرا روز خلقت آدم هم می گویند بعضی ها معتقدند نوروز روز شکست اهریمن بوده ...........................................

مطالب مرتبط : 

پیک بهاری ۱۳۹۸ نوروز مبارک بزن بهادر – روز سوم

مسعود رجوی- نوروز ۱۳۹۱- عید پایداری پرشکوه در اشرف

[caption id="attachment_218645" align="alignnone" width="534"] در مقدم بهار و نوروز ۱۳۹۸ – قسمت چهاردهم[/caption]