همگام با نوروز و بهار در شروع سال جدید

همگام با نوروز و بهار در شروع سال جدید

روزهای بیاد ماندی با لحظات شاد و بهاریهمگام با نوروز و بهار در شروع سال جدید

سروده بهار هرکجا رهگذار توست شاخه های اقاقیا خوشه ریز. بوی نرگسی که  می کنی نثار برگه تازه ای که می دهی به شاخسار. بشنو از ایران. بهار آزادی در راه است. تک نوازی گیتار از بهیار از تهران. نگاهی به جمعبندی اعتراضات سال ۹۷ درگزارش سال ۹۷ سالی سراسر قیام. بیش از ۲۸۲ حرکت اعتراضی طی یک سال.  بهار آزادی در راه است. گزیده ای از سخنرانی مریم رجوی در نوروز ۹۷. نگاهی به برخی از آداب و رسوم در شهرهای مختلف ایران. پای صحبت یاران با خاطره های بهاری از عید در زندان.

مطالب مرتبط

لحظه های شاد بهاری لحظات نو شدن علیرغم سالها دیکتاتوری و اختناق

عیدتان مبارک. نوروز خجسته، فرخنده و پیروز باد