گفتگوی بهاری با علی صفوی -جشن نوروز امسال هم در کنگره آمریکا برگزار شد

گفتگوی بهاری با علی صفوی -جشن نوروز امسال هم در کنگره آمریکا برگزار شد نماینده گان و سناتورها خیلی از این مراسم استقبال می کردند


گفتگوی بهاری ـ علی صفوی- ۰۱ ۰۱ ۱۳۹۸


همگام با بهار


بهار فصل خیزش و شکوفایی است


نوید امید است در باغ جان


گل افشانی ارغوان


همراه با بهار آفرینان


گفتگوی بهاری


 جشن نوروز امسال هم در کنگره آمریکا برگزار شد نماینده گان و سناتورها خیلی از این مراسم استقبال می کردند این هم بدلیل تاریخ غنی و مردم فهیم ایران است که خیلی به آن علاقه مند هستند بخصوص با توجه به شرایط متحول که در ایران وجود دارد و بواقع بهار ایران را نوید می دهد در این سلسله جشنهای نوروزی اشرف نشانها بسیار فعال و پر شور در همه امریکا فعال بودند و باید در این جشنها درود فرستاد به کانونهای شورشی که در طول سال با سلسله فعالیت های خود بهار ایران را هر چه نزدیک تر می کنند..........................


نماینده کنگره امریکا: ما دلایل بسیاری برای تحریم علیه رژیم ایران داریم

آتش زدن پایگاههای جاسوسی و سرکوب بسیج ضدمردمی توسط کانون‌های شورشی مجاهدین خلق ایران در کرمانشاه، اسلامشهر، تهران، بلوچستان، سمنان، مشهد و میاندوآب

[caption id="attachment_217977" align="alignnone" width="426"] گفتگوی بهاری با علی صفوی -جشن نوروز امسال هم در کنگره آمریکا[/caption]
لطفا به اشتراک بگذارید: