برای آزادی میهن باید از همه چیز گذشت و از سختی ها گذر کرد -گفتگوی بهاری با احمد محمدی

برای آزادی میهن باید از همه چیز گذشت و از سختی ها گذر کرد - از همه اینها دل کندم تا بتوانم با پیوستن به سازمان و جنگ علیه آخوندها برای آزادی مردم و وطنم بکوشم 


گفتگوی بهاری ـ احمد محمدی- ۰۱ ۰۱ ۱۳۹۸

همگام با بهار

بهار فصل خیزش و شکوفایی است

نوید امید است در باغ جان

گل افشانی ارغوان

همراه با بهار آفرینان

گفتگوی بهاری

از همان سال ۵۰ که شاه به مجاهدین، مارک ، مارکسسیت اسلام می زد سازمان را می شناختم

در سال ۵۶ دفاعیات مجاهدین شهید مهدی رضایی و بقیه را خواندم و با آرمان مجاهدین هر چه بیشتر آشنا شدم

در تهران فروشگاه لوازم خانگی داشتم و ۲ فرزند داشتم

۱۷ سال پیش از همه اینها دل کندم تا بتوانم با پیوستن به سازمان و جنگ علیه آخوندها برای آزادی مردم و وطنم بکوشم

اصلی ترین دلیلم برای پیوستن به سازمان مجاهدین  صداقت و فدای انها بود چرا که آنها هر چه می گفتند عمل می کردند از جمله گذشتن از خانه و خانواده گذشتن از کار و زندگی معمول ، گذشتن از زن  فرزند ، گذشتن از درس و تحصیل .....

که خوب هر کس که ذزه ای انصاف داشته باشد می فهمد که گذشتن از این چیزها چقدر سخت است .

خبرهای بیشتر:

آخوند احمد خاتمی: شاهد حضور (مجاهدین) در سال ۸۸ بوده‌ایم

دست مریزاد به مردم و جوانان در چهارشنبه‌سوری آتشین سال ۹۷

[caption id="attachment_217968" align="alignnone" width="501"] برای آزادی میهن باید از همه چیز گذشت و از سختی ها گذر کرد -گفتگوی بهاری با احمد محمدی[/caption]