۲۹ اسفند سالروز تصویب قانون ملی شدن نفت

۲۹ اسفند سالروز تصویب قانون ملی شدن نفت در سال ۱۳۲۹است روزی که بدرستی روز بزرگترین پیروزی مردم ایران طی یک قرن مبارزه استعماری نامگذاری شده ،


ملی شدن صنعت نفت-۲۹ ۱۲ ۱۳۹۷


۲۹ اسفند ، روز پیروزی بزرگ


روز ۲۹ اسفند سالروز تصویب قانون ملی شدن نفت در سال ۱۳۲۹ است روزی که بدرستی روز بزرگترین پیروزی مردم ایران طی یک قرن مبارزه استعماری نامگذاری شده ، پیروزی که به یمن مجاهدتهای دکتر مصدق و یارانش محقق شد در برنامه ای که مشاهده می کنید می خواهیم به بررسی این روز تاریخی بپردازیم


 ریشه های این پیروزی به سال ۱۲۵۱ بر می گردد در ان سال فردی به نام رویتر با پرداخت ۴۰ هزار پوند وام به ناصرالدین شاه امتیاز بیشتر اراضی کشور را اعم از معادن و جنگلها را گرفت


هر چند این قرارداد  بر اثر مخالفت روسها لغو شد اما در سال ۱۲۷۹ مظفرالدین شاه قاجار امتیاز نامه ننگینی را امضا کرد که بهره برداری از تمام منابع نفتی ایران را بجز در پنج استان شمالی به مدت ۶۰ سال در اختیار یک کمپانی نفتی قرار می داد ........................


مطالب مرتبط :


مخالفت دکتر محمد مصدق با نخست وزیر کودتای رضا شاه-گواهی تاریخی

مصدق برگ زرینی از تاریخ ایران عاری از آلودگیهای شاه و شیخ

[caption id="attachment_217869" align="aligncenter" width="414"] ۲۹ اسفند سالروز تصویب قانون ملی شدن نفت در سال ۱۳۲۹[/caption]