گواهی تاریخی - از نگاه و نطقهای دکتر محمد مصدق - قسمت ششم و پایانی

گواهی تاریخی - نگاه مصدق به رضا شاه - قسمت ششم و پایانی


گواهی تاریخی- نگاه مصدق به رضا شاه

این کلیپ به گواهی تاریخ تهیه شده و قسمت پایانی از مجموعه سریال تهیه شده توسط سیمای آزادی است.

در خفقان رضا شاهی برای خرید یک دستگاه رادیو باید از شهربانی اجازه کتبی می گرفتند و برای فروش همان رادیو به دیگری باید ریل ادلری و امنیتی طی می شد

مردم برای سفر به شهرهای دیگر باید از شهربانی محل اجازه کتبی می گرفتند و به پست های کنترلی در وسط راه ها نشان می دادند

روزنامه اطلاعات ۳ مهر ۱۳۲۰ : ایا این خبر مایه تاسف نیست که پیش از رسیدگی محکمه عدالت به موضوع جواهرات سلطنتی و غصب اموال و املاک و حبس و شکنجه مظلومین و خفه ساختن بیگناهان در گوشه زندان ها ، شاه سابق که مملکترا اینطور پریشان و بی چاره ساخته ، رهسپار بلاد خارجه شود ؟

قسمتهایی از دفاعیات مسعود رجوی در باره مصدق در بیدادگاه های نظامی دادرسی اربش شاه   بهمن ۱۳۵۰


سالروز شهادت دکتر حسین فاطمی یار وفادار دکتر محمد مصدق، الگوی وفا و ایستادگی

فعالیتهای کانونهای شورشی در شهرهای میهن گرامیداشت دکتر محمد مصدق

نگاهی کلی به قیام بزرگ مردم ایران

مطالب مرتبط


گواهی تاریخی – از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق – قسمت اول

گواهی تاریخی – از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق – قسمت دوم

گواهی تاریخی – از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق – قسمت سوم

گواهی تاریخی – از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق – قسمت چهارم

گواهی تاریخی – از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق – قسمت پنجم۱

گواهی تاریخی – از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق – قسمت پنجم۲

گواهی تاریخی – از نگاه و نطقهای دکتر محمد مصدق – قسمت ششم و پایانی

[caption id="attachment_210002" align="alignnone" width="566"] گواهی تاریخی - از نگاه و نطقهای دکتر محمد مصدق - قسمت ششم وپایان[/caption]