روزها و یادها- هفته سوم بهمن

پرویز یاحقی آهنگساز و ویلولیست ایرانی


استاد  پرویزیاحقی یکی از ستاره‌گان درخشان  موسیقی اصیل ایران بود که لغزش انگشتان پر احساسش با تنین نوتهای شورانگیز مجموعه‌ای از دلنشین‌ترین ترانه‌ها و نغمه‌های ایرانی را آفرید.

[caption id="attachment_207108" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها-هفته سوم بهمن                   خاموشی پرویزیاحقی آهنگساز و ویولونیست ایرانی          [/caption]

او در ۹ سالگی نوازندگی را در رادیو شروع کرد و با هنرمندان نامدار، ابوالحسن صبا، مرتضی محجوبی، و علی‌اکبر شهنازی آشنا شد و مدتی نزد استاد ابوالحسن صبا موسقی آموخت.

یاحقی یکی از بهترین تکنوازهای برنامه گلها بود او بیش از ۵۰ سال ساخت و نواخت اما هرگز شرف هنرش را به ننگ کار برای رژیم هنرکش آخوندی نیالود.

آثار به جای مانده این هنرمند والا برای هر صاحب دلی خاطره‌انگیز است، عالترین آثار یاحقی را در تکنوازیها و یا همنوازیهای می‌شود دید که مخفیانه اجرا و ضبط شد و در میان مردم دست به دست گشت.

شادروان یاحقی روز جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۸۵ درگذشت.
۱۸ بهمن ۱۳۸۳ شهادت مجاهد قهرمان، حجت زمانی.


مجاهد قهرمان حجت زمانی، براستی مشعل فروزان رزم، و حجت عزم زندانیان سیاسی بود. شهیدی که با الهام از پایداری پرشکوه مجاهدان شهر اشرف و پس از تحمل چهار سال و نیم  شکنجه و نیرنگ،  با استقبال از شهادت، آتش مقاومت و قیام را در زندان برافروخت و جلاد را در برابر ایستادگی خود، به زانو افکند.

در سحرگاه ۱۸ بهمن ماه۸۳ به فرمان خامنهای جنایتکار، زندانی سیاسی مقاوم، حجت زمانی، در حالی در مسلخ زندان گوهردشت به شهادت رسیدکه پس از تحمل تقریبا ۵ سال رنج و شکنجه، فریاد مرگ بر استبداد، زنده باد آزادیاش تا آخرین لحظه‌ی حیات قطع نشد.

[caption id="attachment_207112" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها- هفته سوم بهمن                                                    شهادت مجاهد خلق حجت زمانی                         [/caption]

حجت زمانی فرزند قهرمان مردم هفت چشمه‌ی ایلام بود. او در ۲۳سالگی در حالیکه آموزگارکودکان روستایی بود، توانست ارتباطش را با سازمان مجاهدین برقرارکند. حجت درتابستان سال۸۰ و در ۲۷سالگی دستگیر شد.

دو برادر دیگرش به نامهای پهلوان خزئل زمانی و فلاح زمانی، قبل از او به دست دژخیمان به شهادت رسیده بودند. دژخیمان، حجت را بلافاصله به اوین بردند و از همان ابتدا تلاش کردند با بهکارگیری انواع فشارهای جسمی و روحی، او را وادار بهندامت کنند.

بعد از چند ماه وزارت بدنام اطلاعات با روشهای دیگری وارد شد، اما همه‌ی شمشیرهای شقاوت و تیرهای فتنه، در برابر اراده‌ی مجاهد خلق به سنگ خورد و سرانجام در سال ۱۳۸۳ او را به چهار بار اعدام محکوم کردند.

سلام بر حجت روزی که سرفراز و پر غرور دامن محبت را به خون رنگین کرد و به سوی جاودانه فروغها پر کشید.
   ۱۹بهمن۱۳۴۹، حماسه‌ی  سیاهکل و آغاز نبرد مسلحانه چریکی علیه دیکتاتوری شاه


صفیر گلوله‌های یک‌هسته‌ی چریکی در جنگلهای شمال، سکوت سنگین حاکمیت دیکتاتوری شاه را درهم شکست.

این هسته‌ی چریکی، به‌فرماندهی علی‌اکبر صفایی فراهانی و ۵تن دیگر از یارانش، از اواسط شهریور۴۹، برای بسیج و تدارک عملیات مسلحانه رهسپار جنگلهای گیلان شده بودند.

[caption id="attachment_207115" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها- هفته سوم بهمن                                                                              حماسه سیاهکل                        [/caption]

این هسته توانست وضعیت منطقه را از شرق مازندران تا غرب گیلان شناسایی کند و با برقراری ارتباط منظم با گروه شهر، برای آغاز عملیات در بهار سال۵۰ آماده شود.

ساواک و ارگان‌های امنیتی رژیم شاه که به وجود این هسته چریکی پی برده بودند، از روز ۱۲بهمن ۴۹ تهاجم  به‌گروه شهر را آغاز کردند و به فاصله‌ی چند‌روز در تهران و گیلان چند‌نفر را هم دستگیر کردند.

پس‌از این دستگیریها، موقعیت گروه جنگل نیز در مخاطره قرار گرفت و آنان در مواجهه با این ضربات، زمان عملیات را جلو انداخت و در شامگاه ۱۹بهمن، به‌پاسگاه سیاهکل حمله کردند

حماسه‌ی سیاهکل، هرچند به‌خون نشست، اما با آغاز عمل مسلحانه‌ی انقلابی, صف انقلابیون اصیل را از فرصت‌طلبان جدا نمود و با شعله‌ور کردن آتش مبارزه در میان نسل جوان و انقلابی، در مبارزه‌ی انقلابی جایگاهی والا و شایسته پیدا کرد.

گرامی باد خاطره‌ی سیاهکل و شهیدان گرانقدر آن و همه‌ی فداییان قهرمانی که در‌جریان مبارزه‌ی انقلابی مسلحانه جان خود را فدا کردند.