آینده انقلاب ـ سخنرانی مسعود رجوی ـ دانشگاه تهران ـ ۱۰بهمن۱۳۵۸ ـ قسمت اول

بنام خدا و به‌نام خلق قهرمان ایران، و بیاد اولین شهید و با یاد آخرین شهیدی که تا این ساعت بر خاک افتاده است.

حلقاتی سرسخت و پولادین از زنجیر انسانهای انقلابی و تراز مکتب که مشعل آگاهی و آزادی را به دیار محرومان ارمغان می‌برند.

ستارگانی در سپیده دم، و یا خورشیدهایی در نیم‌روز  که در هیچ شرایطی با دشمنان بیرونی و درونی خلق سازش نکردند. کسانی که ظلمات تقدیر این میهن را هرگز پذیرا نشدند.

بگذار تا دشمنان بیرونی و درونی، هر چقدر می‌خواهند، ستارگان بخت ما را به زمین بکشند، ولی ما باز هم آسمان را غرق ستاره‌ها خواهیم کرد.

آسمان را غرق ستاره‌ها خواهیم کرد، با اخگرانی شبگرد، مصادیق طارق همان تابندگان شب‌کوب، و ظلمت سوز، هم‌چون احمد رضایی و یا با اشعه نیمروز، گلبرگهای خورشید پرتوهای جهل سوز، هم‌چون عباس عمانی، بیچاره شب پرستان، تیغ به کف، هلهله زن، با سلاله خورشید و با نسل ایمان چه خواهند کرد؟

...

قسمت دوم :

آینده انقلاب ـ سخنرانی مسعود رجوی ـ دانشگاه تهران ـ ۱۰بهمن۱۳۵۸ ـ قسمت دوم

 

لطفا به اشتراک بگذارید: