ری‌توئیت – ۲۱اسفند۱۳۹۶

ری‌توئیت – ۲۱اسفند۱۳۹۶

هشتک دیکتاتور در آتش در آستانه چهارشنبه سوری در فضای مجازی