فعالیت قیام‌آفرینان از شامگاه ۲۱بهمن تا روز ۲۲بهمن۱۳۹۶

فعالیت قیام‌آفرینان از شامگاه ۲۱بهمن تا روز ۲۲بهمن۱۳۹۶

شعارهای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور تا درگیری با گاردهای ضد شورش