درخاطرها روزها۲۳مهر-۱۵اکتبر

 

اولين سفينه فضايي چين

اولين سفينه فضايي چين

۲۳مهر-۱۵اکتبر۲۰۰۳ اولين سفينه فضايي چين

اولين سفينة فضايي «چين» به نام «كشتي آسماني شماره ۵» از صحراي «گبي» در مغولستان چين، به فرماندهي سرهنگ خلبان «يانگ لي وي» ۳۸ ساله به مدار زمين رفت و بامداد پنجشنبه ۱۶ اكتبر ۲۰۰۳ در دشت «گبي» به زمين بازگشت.

 

 

تظاهرات ميليوني عليه جنگ

تظاهرات ميليوني عليه جنگ

۲۳مهر-۱۵اکتبر۱۹۶۵ تظاهرات ميليوني عليه جنگ

ميليونها آمريكايي در شهرهاي مختلف اين كشور بر عليه ادامه جنگ «ويتنام» دست به راهپيمايي و اعتراض زدند. تظاهرکنندگان، جنگ «ويتنام» را غير ضروري و مغاير قانون اساسي آمريکا ميخواندند.

 

 

بركناري خروشچف

بركناري خروشچف

۲۳ مهر-۱۵اکتبر۱۹۶۴ بركناري خروشچف

دفتر سياسي حزب كمونيست شوروي، «نيكيتا خروشجف» را از همه سمتهايش در دولت و حزب بركنار كرد و اعلام داشت كه اين تصميم به علت ضعف سلامتي جسماني او صورت گرفته است.

 

 

زادروز نيچه، فيلسوف آلماني

زادروز نيچه، فيلسوف آلماني

۲۳مهر-۱۵اکتبر۱۸۴۴ زادروز نيچه، فيلسوف آلماني

«فردريك نيچه» فيلسوف و نويسنده آلماني و مؤلف كتابهاي «چنين گفت زرتشت» و «تولد تراژدي»، در اين روز به دنيا آمد و۵۶ سال عمر كرد..

 

 

 

آغاز تبعيد ناپلئون

آغاز تبعيد ناپلئون

۲۳مهر- ۱۵اکتبر«۱۸۱۵میلادی» آغاز تبعيد ناپلئون

تبعيد «ناپلئون بناپارت» در جزيره «سنت هلنا» که۲ هزار کيلومتر تا خشکي فاصله دارد، آغاز شد. وي كه پس از شکست در جنگ «واترلو» خود را تسليم کرده بود، ۶ سال در يک خانة چوبي به‌سر برد و سال۱۸۲۱ درگذشت.

 

 

افتتاح رصدخانه ديلميان

افتتاح رصدخانه ديلميان

۲۳مهر-۱۵اکتبر«۹۸۷میلادی» افتتاح رصدخانه ديلميان

«رصدخانه ديلمي» ايران با مديريت «ابوسهل كوهي طبري» در اين روز آغاز به كار كرد. «ابوسهل» فرزند رستم ضمن آشنايي با رموز فضا و علم هيأت، از رياضي‌دانان برجسته بود و كار «رصد» ستارگان را از همين روز آغاز كرد.